Kazım karabekir kimdir kısaca hayatı

'Biyografi' forumunda Demet tarafından 5 Eki 2015 tarihinde açılan konu

 1. Kazım karabekir kimdir kazım karabekir hakkında
  Kazım Karabekir, 23 Temmuz 1882 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Mehmed Emin Paşa, annesi ise Hacı Havva Hanım idi. 1900 yılında Harp Okulu'na giren ve 1902 yılında mezun olan Karabekir, eğitimine Erkan-ı Harbiye Mektebi'nde devam etti. 1905'te üstün başarı göstererek birincilikle mezun oldu.
  İki yıllık stajını Manastır'da tamamladıktan sonra İstanbul Harbiye Mektebi'ne tayini çıktı. Meşrutiyet'ten sonra Edirne'de 3. Fırka erkanı harpliğine getirildi. 31 Mart Ayaklanması'nı bastıranHareket Ordusu'nda yer aldı. 1910'da Arnavutluk isyanın bastırılmasında görev alan Karabekir, 1912'de binbaşılık rütbesine terfi etti.
  Balkan Savaşları sırasında Bulgarlara esir düştü, fakat imzalanan anlaşmayla serbest bırakıldı.Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Çanakkale Cephesi'ne gönderildi. Kerevizdere'de Fransızlara karşı büyük başarılar kazandı ve rütbesi Miralaylığa (Albaylığa) yükseltildi. Buradaki görevinin ardından Irak'ta 18. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1917 yılında Diyarbakır'daki 2. Kolordu Komutanlığı'na atandı.

  kazım karabekir.

  1. Kafkas Kolordu Komutanı olarak Erzincan, Erzurum, Kars ve Sarıkamış'ı Ermenilerin işgalinden kurtardı. 2 Mart 1919'da Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığı'na atanan Karabekir, Ermenilerin işgal ettiği Kars, Sarıkamış, Ardahan, Batum ve Artvin'i tekrar geri aldı. Bu başarının ardından rütbesi Ferikliğe (Korgeneralliğe) yükseltildi.

  Cumhuriyetin ilanından sonra TBMM'de milletvekili olarak görev aldı. Bir süre sonra önce askerlikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. 1926'da İzmir suikastinde ilgisi olduğu iddiasıyla tutuklandı, fakat kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.
  Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 tarihinde vefat etti.