Kaza namazları arasında bir sıra takip gerekiyormu

'Dini Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 14 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

  1. Kaza edilecek olan namazlar arasında bir sıra takip etmek şart mıdır?

    Kaza edilecek namazlar arasında sıra gözetilip gözetilmeyeceği bu namazları kılacak kimsenin durumuna göre değişir. Buna göre sahib-i tertip kimseler yani daha önce vaktinde kılmadığı bir namaz üzerinden başka bir namaz geçirmemiş veya en fazla beş vakit namaz geçmiş olanlar vaktinde kılamadıkları ilk namazdan başlayarak sırayla kılarlar, ardından içinde bulundukları vaktin farzını kılarlar. Sahib-i tertip olanlar için bu sıraya uymak vaciptir (Ali el-Kari, Fethu babi’l-İnaye, I, 432; Semerkandi, Tuhfetü’l-Fukaha, II, 231).

    Sahib-i tertip olmayan yani altı vakit veya daha çok namazı kazaya kalmış olan kimselerin ise, bu namazları kaza ederken tertibe riayet etmesi gerekmez. Eğer sadece vaktin farzını kılacak kadar bir zaman kalmışsa bu takdirde kaza namazlarını değil önce vaktin namazını kılar. Kişi altı vakitten fazla kazaya namaz bıraktığında sahib-i tertib olmaktan çıkar. Bu durumda dilediği vakitte dilediği namazın kazasını kılabilir (Kuduri, Muhtasar, s. 31) Şafi mezhebine göre ise tertibe riayet vacip değil müstehaptır (Nevevi, el-Mecmu’, III, 70).