Kayyûm-İ Zaman Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 30 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kısaca Kayyûm-İ Zaman Kimdir


  Kayyûm-İ Zaman Hakkında Bilgi


  Hindistan evliyâsının büyüklerinden.

  Urvet-ül-Vüskâ Muhammed Masûm-i Fârûkî hazretlerinin büyük oğlu, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin de torunudur. İsmi Muhammed Sibgatullahtır. Yüksek dedeleri İmâm-ı Rabbânînin sağlığında, 1624 (H.1033) senesinde Serhend şehrinde dünyâya geldi. Kayyûm-i Zaman ismiyle meşhûrdur. 1710 (H.1122) senesi Rebîul-âhir ayının dokuzunda Cumâ günü vefât etti.

  Muhammed Sibgatullah doğduğu sırada, İmâm-ı Rabbânî, vaktin sultânı ile birlikte Hindistanın büyük şehirlerinden olanEcmîrde bulunuyordu. İmâm-ı Masûm da babalarını ziyâret maksadıylaEcmîre gitmişti. İmâm-ı Rabbânî ve İmâm-ı Masûm, Ecmîrden dönerken yolda bu oğullarının doğum haberi geldi. Her ikisi de bu habere çok sevindiler. Çünkü husûsî hâllerinin vârisi olacak cevher dünyâya gelmiş bulunuyordu.

  İmâm-ı Rabbânî hazretleri, oğlu İmâm-ı Masûma hitâben; “Senin bu oğlunda asâletten bir sıfat buldum. buyurdu. Zîrâ İmâm-ı Rabbânîye göre asâlet olmayınca, kayyûmluk, kutbluk bulunması çok zordu. Bu çocukta asâletten pay görünce, mânevî firâset ile, onun velîlik yolunda yüksek derece sâhibi olacağını ve Kayyûm-i Zaman olacağını anladılar. Bu, Allahü teâlânın çok büyük bir ihsânıdır. Dilediğine nasîb eder.