Kayseri Hacı Kılıç Camii Tarihi ve Özellikleri

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 20 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kayseri Hacı Kılıç Camii


  Yapım Tarihi 1249
  Bani Ebu'l-Kâsım bin Ali Tûsî
  Dönemi Selçuklu Dönemi
  1249 yılına tarihlenen yapı Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli eserlerinden biridir. Banisi Ebu’l-Kasım bin Ali Tusi’dir. Camii külliye yapısı olarak inşa edilmiştir. Bir de camiye bitişik medresesi bulunur. Medrese kuzeyde yer alırken, camii güneyde yer alır. Anadolu Selçuklu mimarisinde birbirine bitişik olarak inşa edilen yapıların yaygın olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla yapı bu haliyle nadir eserlerden biridir.

  MİMARİ ÖZELLİKLERİ
  Dikdörtgen plan şemasına sahip yapı, şehrin kuzeyinde İstasyon caddesinin üzerinde yer alır. Kalın taş duvarlar ile çevrelenmiş yapının medrese istikametindeki kuzeybatı köşesinde kare, camii istikametindeki güneydoğu köşesinde silindir biçiminde köşe kuleleri bulunmaktadır. Yapının cephelerini hareketlendirmek için güney tarafına üstü kemerli üç, doğusuna ise iki pencere açılmıştır. Yapının minaresi doğu cephesindeki pencerelerden birinin önüne yapılmıştır, taştan inşa edilmiştir. Minarenin yanında ise Kayseri Mirlivası Hüseyin Bey’e ait bir mezar bulunmaktadır. Mezarın kitabesi bulunmakta ve üzerinde ‘959 Ramazan’ tarihi okunmaktadır. Yapının 2 tane taç kapısı bulunmaktadır. Bunlardan biri camii istikametinde diğeri ise medrese istikametindedir. Bu anıtsal kapılar mukarnaslı olup, geometrik geçmeler ile süslenmiş alınlığına da birer mermer kitabe eklenmiştir. Camiinin kapısındaki mermer kitabenin üzerine celi sülüs hat ile yazılmış yazının tercümesi şöyledir; ‘’Bu mübarek mescidin yapılmasını; din ve dünyanın izzeti, fetih babası, Keyhüsrev’in oğlu, Ulu Sultan Keykavus zamanında, müminlerin emirinin bürhanı zayıf kul, Allah Tela’nın rahmetine muhtaç Tus’lu Ali oğlu Ebu’l Kasım 647 (1249) senesinde emretti.’’ Medrese kapısının üzerine asılmış olan kitabede ise benzer ifadeler kullanılmıştır. Tercümesi şöyledir; Bu mübarek medresenin yapılmasını Keyhüsrev’in oğlu yüce sultan, din ve dünyanın şerefi, fetihler sahibi, Keykavus devrinde 647 (1249) senesinde zayıf kul Tus’lu Ali oğlu Ebu’l Kasım eliyle emretti.’’ Bu kitabelerden anlaşılacağı üzere banisi hakkında hiçbir soru işaretine yer yoktur.

  İÇ KISIM

  Harim bölümü sivri beşik tonozlar ile ayrılmış beş bölümden oluşmaktadır. Orta kısım diğerlerine göre daha geniş ve yüksek olup, mihrap önünde kubbesi yer almaktadır. Kubbenin üç tane aydınlık feneri bulunmaktadır. Yapının mihrabı ince taş işçiliği ile gayet naif bir şekilde süslenmiş olup, mimber ise ahşaptan yapılmış ve sadedir. Caminin içinden medrese bölümüne sivri kemerli bir aralıktan geçilmektedir.

  GÜNÜMÜZDE

  Yapı bugüne kadar pek çok onarımlar geçirmiştir. Bunlardan biri Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Orijinaline sadık kalınarak restore edilen yapı, bugün de hala varlığını korumaktadır.
   
Similar Threads: Kayseri Hacı
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Hacı Özbek Camii Tarihi ve Özellikleri 21 Şubat 2012