Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hayatı Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 7 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu 1. Kavalalı Mehmet Ali Paşa

  Doğum 4 Mart 1769-Kavala
  Ölüm 2 Ağustos 1849-Kahire
  Hüküm süresi 17 Mayıs 1805-2 Mart 1848
  Yerine geldiği Hurşid Ahmed Paşa
  Yerine gelen Kavalalı İbrahim Paşa

  Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır’da Kavalılar Hanedanlığı'nın kurucusudur. Mısır’ın kültürünü geliştirmeye ve imarına çalışarak, Fünun-ı Harbiye, Tıbbiye ile diğer lüzumlu okulları açtırmıştır. Avrupa’dan getirttiği öğretmenler vasıtasıyla meslek ve sanat elemanları yetişmesini sağlamıştır.

  HAYATI
  1769 yılında Makedonya’da Kavala şehrinde doğmuştur. Babası Kavala Kalesi bekçibaşı İbrahim Ağa’dır. Kavala’da büyüyereke ticaret ile uğraşmıştır. Fransızların Mısır’ı istila etmesi üzerine Osmanlı ordusuna asker olarak yazılmıştır. Rumeli’deki Arnavut askerlerinin kumandanı Puyanlı Hasan Paşa’nın maiyetine girmiştir. Fransızlar ile yapılan muharebelerde büyük cesaret göstermiş ve şöhret kazanmıştır. Napolleon Banoparte ve Fransız ordusu Mısır’dan kovulunca, orada kalarak Arnavud askerlerin kumandanı olmuştur. Mısır’daki askerleri disiplin altına alarak, kontrol etmiştir. Mısır’da kuvvetli bir idarenin, ancak muktedir bir şahsiyet tarafından sağlanacağına inanan Sultan III. Selim Han onu vezir payesiyle Mısır valiliğine atamıştır. İskenderiye civarına asker çıkaran İngilizleri de büyük bir bozguna uğratmıştır.

  Sultan II. Mahmud Han devrinde Necd taraflarından çıkan Müseyleme-i Kezzab neslinden olan Vehhabiler Arap Yarımadasının çoğunu zaptedip, ahaliye zulm yapıp, İslami müesseseleri tahrip etmişlerdi. Bu nedenle bölgeye asker sevk eden Paşa, Arabistan’ın mübarek şehirlerinin Vehhabi sapıklarından temizlenmesine çok önem vermiştir. İsyanın ele başını yakalayarak İstanbul’a göndermiş, hac yolunu emniyet altına almıştır. Bu başarısından ötürü oğlu İbrahim Paşaya vezirlik rütbesi verilmiştir. 1847 yılında iyice ihtiyarlayan be akli durumu bozulan Paşanın yerine oğlu İbrahim tayin edilmiştir. 1849 yılında Mısır’da hayatını kaybeden Kavalalı Mehmet Ali Paşanın Kahire’de mükemmel bir türbesi bulunmaktadır. Paşa’nın kurduğu hanedanlık 1953 yılına kadar devam etmiştir.