Kasım Ayni Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 26 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Kısaca Kasım Ayni Kimdir


    Kasım Ayni Hayatı Hakkında Bilgi


    Antebin meşhur velîlerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. 1562 (H.970) senesinde Halebde vefât etti. Orada medfûndur. Îneci Kâsım denilmekle de meşhurdur. Tasavvuf yoluna girmesi şöyle olmuştur: Bir gece rüyâsında kendi evinde otururken pencereden bakmış ve Mısırı görmüş. Bir hurma ağacı alıp evinin bahçesine dikmiş. Bu rüyâyı gördükten bir müddet sonra hacca gitmek üzere yola çıktı. Yol arkadaşları ile birlikte Mısıra vardılar. Bir Cumâ günü evliyânın meşhurlarından Şeyh Emîr Ahmed Hayâlî hazretlerini görüp elini öptü ve duâ istedi. O sırada gördüğü rüyâyı hatırlatarak; “O hurma bizim sırlarımızdır. Hemen icrâsı gerekir. dedi. Bunun üzerine ona talebe oldu. Sohbetlerinde bulunup feyz aldı. Tasavvufta yetişip kemâle erdi.

    Kânûnî Sultan Süleymân, Emîr Ahmed Hayâlî hazretlerini İstanbula dâvet etmişti. Giderken Halebe uğradı. Halebde onu sevenler huzûruna koşup; “Efendim bize nasîhat etmesi, rehberlik yapması için talebelerinizden birini burada bırakma lütfunda bulunsanız, olmaz mı? dediler. Bu arzularını kabûl edip, kendisine halîfelik verdiği Kâsım Aynî Efendiyi orada halkı irşâd ile vazifelendirdi. Halebde insanlara rehberlik yapmakla meşgûl oldu.