Kaside Ve Gazel Arasındaki Farklar Nelerdir?

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Violet tarafından 11 Mart 2011 tarihinde açılan konu


  1. Kaside Ve Gazel Arasındaki Farklar Nelerdir?,


    Bilindiği üzere Divan Edebiyatı'nda iki önemli nazım türü vardır: Gazel ve kaside Bu iki türün konuları ve temaları birbirinden farklıdır Kısaca belirtmek gerekirse, gazel duyguların, kasideyse düşüncelerin ifade aracı olarak nitelendirilebilir


    GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir Gazelin ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaklı olurBu ilk beyte “matla”, son beyte ise “makta” adı verilir Bir gazelin en güzel beytine “beyt-ül gazel”, şairin mahlasının bulunduğu beyte de “mahlas beyti” denir Beyitleri arasında anlam birliği bulunan gazele “yek-âhenk”, aynı güç ve güzellikte beyitlerden oluşan gazele de “yek-âvâz” gazel adı verilir

    KASİDE: Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlerdir En az 33, en çok 99 beyitten oluşur Kasidenin en güzel beytine “beyt-ül kaside”, şairin mahlasının bulunduğu beyte de “taç-beyt” adı verilir