Kaside Çeşitleri Nelerdir?

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kaside Çeşitleri Nelerdir?

  Kasideler şu ölçülere göre sınıflandırılırlar 1 Nesip (teşbip) bölümlerinde işlenen konulara göre:Bahariye (Bahar), Iydiye (Bayram), Şitaiye (Kış) Ramazaniye (Ramazan), Sayfiye (yaz)


  2 Rediflerine göre: Su Kasidesi, Sühân kasidesi, Gül kasidesi, Sünbül Kasidesi

  Not: Şehirleri konu edinen kasideler de vardır İstanbul Kasidesi


  3-Konularına göre:

  Tevhid: Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan kasidedir

  Münacaat: Allah’a yalvarmak için yazılan kaside

  Naat: Hz Muhammed(SAS)’i ve din büyüklerini anlatmak için yazılan kasidedir

  Medhiye: Devrin ileri gelen kişilerini övmek için yazılan kaside çeşididir

  Mersiye: Sevilen insanların ölümünden duyulan acıları anlatan kasidedir Türk Edebiyatında bu kasidenin en güzel örneklerinden biri Baki’nin Kanuni Sultan Süleymân için yazdığı Kanuni Mersiyesi’dir

  Hicviye: Herhangi bir kişiyi yermek amacıyla yazılan kasidelerdir Acımasız ve abartılı bir dil kullanılır Edebiyatımızda hicviyenin en güzel örneklerini Nef’i vermiştir Onun Siham-ı Kaza’sı bu türün en güzel örneklerinden biridir

  Not: Divan şiirindeki tevhid, münacat, naat, mehdiye, mersiye, hicviye gibi türler, nazım türü kavramıyla karşılanır ve başta kaside olmak üzere çeşitli nazım şekilleriyle yazılabilirler Mesela, mersiyeler terkib-i bend; tevhid ve münacaatlar terkib-i bent ve terci-i bend; medhiyeler gazel, hicviyeler terkib-i bend nazım şekilleriyle de yazılabilir