Kaşgarlı Mahmutun en önemli eserinin adı nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 29 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kaşgarlı Mahmutun en önemli eserinin adı nedir

  Dîvânü Lugatit-Türk, Türk dilinde ilk ansiklopedi ve sözlüktür.

  Kaşgarlı Mahmutun Diğer eseri

  Kitabu Cevahirün – Nahv fi Lugatit-Türkî (Türk Dilinin Nahiv Cevherleri), Türk dilinin ilk gramer kitabı. Bu eseri daha kaleme aldığı biliniyor. Nerede-nasıl kaybolduğu belirlenemeyen bu eser, günümüze ulaşmamıştır
    2. divanü lugatı Türk
    3. divan-ü ligat-tit türk
    4. onun en ünlü eseri divan-ı lügati't-türk'tür ve bu eser onun ilk sözlük kitabıdır
    5. divan-ü lügati't türk'tür.
    6. Cevap: Kaşgarlı Mahmutun en önemli eserinin adı nedir

  divan-ı lügatıt- TÜRKdür