Kaşgar Günümüzde Hangi ülkenin Sınırları Içerisindedir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 10 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kaşgar Günümüzde Hangi ülkenin Sınırları Içerisindedir?

  Kaşgar, Ordu Kend, Doğu Türkistan 'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin batısında yer alan tarihi bir vaha şehridir.

  Kaşgar,
  Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin batısında yer alan tarihi bir şehir.

  Taklamakan Çölünün batısında Tienşan Dağlarının eteklerinde yer alan Kaşgar
  deniz seviyesinden 1290 m yükseklikte kurulmuştur. Şehrin kuruluşu tarihi
  Han Hanedanlığı dönmine kadar uzanmaktadır. Şehirde ilk hüküm süren
  Müslüman Türk hükümdarı Karahanlılar'dan Abdülkerim Satuk Buğra Han'dır.

  Kaşgar
  Karahanlılar zamanında tarım havzasının en önemli kültür merkezi haline geldi.
  Yusuf Has Hacib ünlü eseri


  Kutadgu Bilig'i bu şehirde yazdı.
  Divân-ı Lügati't-Türk'ün yazarı
  Mahmud 'da Kaşgar'da doğdu. Şehir
  Melikşah zamanında


  Büyük Selçuklu idaresine girdi. Büyük Selçuklulardan sonra Karhıtayların idaresine giren şehir
  1218'de
  Moğolların eline geçti. Kaşgar
  1399'da
  Timurlular Devleti'nin idaresine girdi.
  Timur
  Ankara Savaşı'ndan sonra
  Anadolu'dan getirdiği Kara Tatarların bir bölümünü Kaşgar'a yerleştirdi.