Karmaşık Sayılar konu anlatımı

'Ders notları' forumunda Aysell tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. karmaşık sayılar soruları


  KARMAŞIK(KOMPLEKS) SAYILAR


  ax² + bx + c = 0 denkleminin Δ < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,( x² + 1 = 0 Þ x² = -1 ) karesi –1 olan reel sayı yoktur.

  Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız...

  1. TANIM:

  a ve b birer reel sayı ve i = Ö-1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık ( Kompleks ) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir.

  C = { z : z = a + bi ; a, b Î R ve Ö-1 = i } dir.

  ( i = Ö-1 Þ i² = -1 dir.)

  z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel ( gerçel ) kısmı, b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.

  Örnek:

  Z1 = 3 + 4i, Z2 = 2 – 3i, Z3 = Ö3 + i, Z4 = 7, Z5 = 10i sayıları birer karmaşık sayıdır.

  Z1 karmaşık sayısının reel kısmı 3, imajiner kısmı 4 tür.

  Z2 = 2 - 3i Þ Re(Z2) = 2 ve İm(Z2) = -3,

  Z3 = Ö3 + i Þ Re(Z3) = Ö3 ve İm(Z3) = 1,

  Z4 = 7 Þ Re(Z4) = 7 ve İm(Z4) = 0,

  Z5 = 10i Þ Re(Z5) = 0 ve İm(Z5) = 10 dur.

  Örnek:

  x² - 2x + 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım.

  Çözüm:

  Verilen denklemde a = 1, b = -2, c = 5 tir.

  Δ = b² - 4ac = ( -2) ² - 4.1.5 = -16 = 16.i²

  X1,2 = -b ± ÖΔ = -(-2) ± Ö16i² = 2 ± 4i = 1 ± 2i dir.

  2a 2.1 2

  Ç = { 1 – 2i, 1 + 2i } dir.  2. İ NİN KUVVETLERİ  iº = 1, i¹ = i, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1, i5 = i, ...

  Görüldüğü gibi i nin kuvvetleri ; 1, i, -1, - i, değerlerinden birine eşit olmaktadır.

  Buna göre , n Î N olmak üzere,

  i4n = 1

  i4n + 1 = i

  i4n + 2 = -1

  i4n + 3 = -i dir.

  Örnek:

  ( i14 + i15 + 1 ).( i99 + i100 – 1) işleminin sonucunu bulalım.

  Çözüm:

  i14 = (i4)3.i2 = 13.(-1) = -1

  i15 = (i4)3.i3 = 13.(-i) = -i

  i99 = (i4)24 .i 3 = 124.(-i) = -i

  i100 = (i4)25 = 125 = 1 olduğu için,

  (i24 + i15 + 1).(i99 + i100 – 1) = (-1 – i + 1).(-i + 1 – 1) = (-i) (-i) = i2 = - 1 dir.

  C. İKİ KARMAŞIK SAYININ EŞİTLİĞİ

  Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık sayı eşittir.

  Z1 = a + bi } olsun. Z1 =Z2 ↔ (a = c ve b = d) dir.

  Z2 = c + di }
  Örnek:

  Z1 = a + 3 + 2bi + 3i

  Z 2 = 8 + (a + b)i

  Z1 = Z2 olduğuna göre, b değerini bulalım.

  Çözüm:

  Z1= (a + 3) + (2b + 3)i, Z2 = 8 + (a + b)i ve Z1 = Z2 olduğundan,

  a + 3 = 8 Þ a = 5

  2b + 3 = a + b Þ 2b + 3 = 5 + b Þ b = 2 dir.

  Örnek:

  Z1 = (a + b + 3) + (a – 2)i

  Z2 = 0

  Z1 = Z2 olduğuna göre, a.b değerini bulalım.


  Çözüm:

  Z1 = Z2 olduğundan,

  a – 2 = 0 Þ a =2,

  a + b + 3 = 0 Þ 2 + b + 3 = 0 Þ b = -5 tir.

  O halde, a.b = 2.(-5) = -10 dur.
  D. BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ


  _

  Z = a + bi karmaşık sayı ise Z = a – bi sayısına Z karmaşık sayısının eşleniği denir.


  Örnek:

  _

  1) Z1 = 4 + 3i sayısının eşleniği Z1 = 4 - 3i,

  _

  2) Z2 = Ö2 - Ö3i sayısının eşleniği Z2 = Ö2 + Ö3i,

  _

  3) Z3 = -7i sayısının eşleniği Z3 = 7i,

  _

  4) Z4 = 12 sayısının eşleniği Z4 = 12,

  _

  5) Z5 = Ö3 - Ö2 sayısının eşleniği Z5 = Ö3 - Ö2 dir.

  Örnek:

  Z = a + bi olmak üzere,

  _

  3 . Z – 1 = 2(4 – i)

  olduğuna göre, a + b toplamını bulalım.

  Çözüm:

  _

  3 . Z – 1 = 2(4 – i)

  3 . (a – bi) – 1 = 8 – 2i

  3a – 1 – 3bi = 8 – 2i

  olduğundan, 3a –1 = 8 ve -3b = -2 dir.

  3a – 1 = 8 Þ 3a = 9 Þ a = 3 ve

  -3b = -2 Þ b = 2/3 tür.

  O halde, a + b = 3 + 2/3 = 11/3

  Not:
  __ 1) Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir ( ( z) = z )

  .

  2) Reel katsayılı ikinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinden biri Z = m + ni

  _

  karmaşık sayısı ise diğeri bu kökün eşleniği olan Z = m – ni sayısıdır.
  E. KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM


  1) Toplama - Çıkarma  Karmaşık sayılar toplanırken ( ya da çıkarılırken ) reel ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır ( ya da çıkarılır ).
  Z1 = a + bi Z1 + Z2 = ( a + c ) + ( b + di )

  Þ

  Z2 = c + di Z1 – Z2 = ( a – c ) + ( b – di )


  Örnek:

  Z1 = 2 – 10i ve Z2 = 8 + 3i olduğuna göre,

  Z1 + Z2 = ( 2 – 10i) + ( 8 + 3i )

  = ( 2 + 8 ) + ( -10 + 3 )i

  = 10 – 7i

  Z1 – Z2 = ( 2 – 10i ) – ( 8 + 3i)

  = ( 2 – 8 ) + ( -10 – 3 )i

  = -6 – 13i

  2) Çarpma:

  Karmaşık sayılarda çarpma işlemi, i2 = -1 olduğu göz önüne alınarak, reel sayılardakine benzer şekilde yapılır.

  Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.

  Z1 . Z2 = ( a + bi ).( c + di)


  = a.c + a.di + bi.c + b.di2 , ( i2 = -1 )

  = ac – bd + ( ad + bc )i

  Z1 . Z2 = ( ac – bd ) + ( ad + bc )i

  _ _

  Z1 . Z1 = ( a + bi).( a – bi ) Þ Z1 . Z1 = a2 + b2 dir.


  Örnek:

  Z1 = 2 – i ve Z2 = 3 + 2i olsun.

  1. Z1 . Z2

  _

  b) Z1 . Z1  c) (Z2)2 işlemlerini yapalım.

  Çözüm:

  a) Z1 . Z2 =( 2 – i ) .( 3 + 2i)


  = 6 + 4i – 3i – 2i2

  = 6 – 2.( -1 ) + ( 4 – 3)i

  = 8 + i dir.

  b) Z1 . Z1 = ( 2 – i ).( 2 + i )

  = 22 – i2

  = 4 – ( -1)

  = 5 tir.

  c) ( Z2 )2 = ( 3 + 2i )2

  = 32 + 2.3.2i + (2i)2

  = 9 + 12i – 4

  = 5 + 12i dir.

  Örnek:

  ( -1 – i )2 = ( 1 + i )2 = 12 + 2.1.i + i2 = 2i,

  ( 1 – i )2 = ( -1 + i )2 = ( -1 )2 + 2.( -1 ).i + i2 = -2i,

  ( 1 + i )10 =( ( 1 + i )2 )5 = ( 2i )5 = 25.i = 32.i,

  ( 1 – i )20 = ( ( 1 – i )2 )10 = ( -2i )10 = 210.i2 = -210

  3) Bölme:

  Karmaşık sayılarda bölme işlemi, paydanın eşleniği ile pay ve paydanın çarpılması ile sonuçlandırılır.

  Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.


  Z1 a + bi ( a + bi ).( c – di ) ( ac + bd ) + ( bc – ad )i

  ¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

  Z2 c + di ( c + di ).( c – di ) c2 + d2


  Örnek:

  Z1 = 4 – 3i ve Z2 = 1 – 2i olsun.

  Z1 4 – 3i ( 4 – 3i ).( 1 + 2i ) 4 + 8i – 3i – 6i2 10 + 5i

  ¾¾ = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 2 + i dir.

  Z2 1 – 2i ( 1 – 2i ).( 1 + 2i ) 12 + 22 5
  Not:

  1) Z = a + bi sayısının, toplama işlemine göre tersi, -Z = -a – bi,

  çarpma işlemine göre tersi,  1 1 a – bi

  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ dir.

  Z a + bi a2 + b2

  _ _

  2) Z1 . Z2 Z1 . Z2

  ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾

  Z3 z3


  Örnek:

  3 – 4i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner ( sanal ) kısmını bulalım.

  Çözüm:

  3 – 4i sayısının çarpma işlemine göre tersi,

  1 3 + 4i 3 + 4i 3 4 4

  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = ¾ + ¾ i olduğuna için imajiner kısmı ¾ tir.

  3 – 4i 32 + 42 25 25 25 25
  Örnek:

  1 + 2i 1 – 2i

  ¾¾¾ + ¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.

  1 – i 1 + i

  Çözüm:

  1 + 2i 1 – 2i ( 1 + 2i ).( 1 +i ) ( 1 – 2i ).( 1 – i )

  ¾¾¾ + ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾¾¾¾

  1 – i 1 + i 12 + 12 12 + 12

  ( 1 + i ) ( 1 – i )

  1 + i + 2i + 2i2 1-i –2i + 2i2 1 + 3i – 2 + 1 – 3i - 2

  = ¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

  2 2 2  ( 1 – 2 + 1 – 2 ) + ( 3 – 3 )i -2 + 0.i

  = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = -1 dir.

  2. 2
  Örnek:

  1 – i 40

  ¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.

  1 + i


  Çözüm:

  1 – i ( 1 – i )2 -2i 1 - i 40

  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾ = -i olduğundan, ¾¾¾ = ( -i )40 = 1 dir.

  1 + i 12 + 12 2 1 + i

  F. KARMAŞIK DÜZLEM VE BİR KARMAŞIK SAYININ

  GÖRÜNTÜSÜ

  1) İki boyutlu analitik düzlemdeki x ekseninin reel eksen, y ekseninin imajiner eksen alınmasıyla oluşturulan düzleme karmaşık düzlem denir.

  2) Z = a + bi karmaşık sayısının karmaşık düzlemdeki görüntüsü M(a,b) noktasıdır.

  3) Z = a + bi karmaşık sayısının iki boyutlu vektör uzayındaki görüntüsü M = (a,b) olmak üzere OM vektörüdür.

  Örnek:

  Z = 1 + 2i karmaşık sayısını,

  1. Karmaşık düzlemde
  2. Vektör uzayında gösterelim.  Çözüm:

  1) imajiner eksen 2)

  Z = 1 + 2i

  2 Z = 1 + 2i 2 M(1,2)  0 ree eksen 0

  1 1
    2. Cevap: Karmaşık Sayılar

  G. BİR KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERİ ( MODÜLÜ )

  Karmaşık düzlemde, bir karmaşık sayıya karşılık gelen y

  noktanın, başlangıç noktasına uzaklığına bu sayının b z = a + bi

  ½z½

  mutlak değeri ( modülü ) denir ve ½Z½ şeklinde gösterilir. x

  a
  Z = a + bi Þ ½Z½= Ö a2 + b2 dir.


  Örnek:

  Z = 5 + 12i

  karmaşık sayısının mutlak değerini bulmak bularak karmaşık düzlemde gösterelim.

  Çözüm:

  12 Z = 5 + 12i

  Z = 5 + 12i Þ ½Z½

  ½Z½ = Ö 52 + 122

  = 13 tür. 0

  5

  Örnek:

  Z = ( a + 2 ) + 3i

  ½Z½ = 5 olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

  Çözüm:

  ____________

  ½Z½= 5 Þ Ö( a + 2 )2 + 32 = 5 Þ ( a + 2 )2 + 32 = 52 Þ ( a + 2 )2 = 16

  olduğundan, a + 2 = 4 veya a + 2 = -4 tür.

  a + 2 = 4 Þ a = 2 veya

  a nın alabileceği değerlerin toplamı 2 + (-6) = -4 tür.

  a + 2 = -4 Þ a = -6 dır.


  H. MUTLAK DEĞERLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
  _ _ _
  1) ½Z½= ½-Z½=½ Z½=½-Z½=½i.Z½=½-i.Z½=...


  2) ½Z1.Z2½= ½Z1½.½Z2½

  3) Z1 ½Z1½

  ¾¾ = ¾¾ , ( Z2 ≠ 0)
  Z2 ½Z2½


  4) ½Zn½ = ½Z½n

  _

  5) Z . Z = ½Z½2

  6) ½½Z1½ - ½Z2½½ < ½Z1 ± Z2½ < ½Z1½ + ½Z2½

  Örnek:

  3 – 3i

  Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, ½Z½ = ?
  1 + i


  Çözüm:

  3 – 3i sayısının mutlak değeri, Ö 32 + 32 = 3Ö2 dir.

  1 + i sayısının mutlak değeri, Ö12 + 12 = Ö2 dir. O halde,

  ½3 – 3i½ 3Ö2
  ½Z½ = ¾¾¾ = ¾¾ = 3 tür.
  ½1 + i½ Ö2


  Örnek:

  i2 = -1 olmak üzere,

  Z1 = 2 + ni  Z2 = 1 + 2i

  _______

  ½Z1 + Z2½ = 5 olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin çarpımı ?

  Çözüm:

  Z1 + Z2 = (2 + ni) + (1 + 2i) = 3 + (n + 2)i ,

  ______

  Z1 + Z2 = 3 – (n + 2)i dir.

  ½Z1 + Z2½ = 5 Þ Ö 32 + (n + 2)2 = 5 Þ 32 + (n + 2)2 = 52 Þ (n + 2)2 = 42 olduğundan,

  n + 2 = 4 Þ n = 2 veya

  n + 2 = -4 Þ n = -6 dır. n nin alacağı değerlerin çarpımı, 2.(-6) = -12 dir.

  Örnek:

  i2 = -1 olmak üzere ,  1 - xi

  Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, ½Z10½=?

  1 + xi

  Çözüm:

  ½Z10½ = ½Z½10 dur.

  1 – xi sayısının eşleniği 1 + xi olduğundan ½1 - xi½ = ½1 + xi½ dir. Buna göre,

  ½1 - xi½

  ½Z½ = ¾¾¾ = 1 ve ½Z½10 =110 = 1 dir.

  ½1 + xi½

  1) Z1 = x1 + y1i ve Z2 = x2 + y2i sayıları arasındaki uzaklık, bu sayıların karmaşık düzlemdeki görüntüleri olan noktalar arasındaki uzaklığa eşittir. Yani,


  ½Z1 – Z2½ = Ö(x1 – x2)2 + (y1 – y2)2 dir.

  2) ½Z – Z0½ = r şartını sağlayan Z karmaşık sayılarının kümesi, Z0 sabit noktasına r birim uzaklıktaki noktaların kümesidir. Bu küme, merkezi Z0 ve yarıçapı r olan çemberdir.

  Örnek:

  A = Z : ½Z – 4 – 3i½ = 2, Z € C kümesini karmaşık düzlemde gösterelim.

  Çözüm:

  Z = x + yi olsun, y  ½Z – 4 – 3i½ = 2 2 (x – 4)2 + (y – 3)2 = 4

  3

  ½ x + yi – 4 – 3i½= 2

  Ö (x – 4)2 + (y – 3)2 = 2 0 x

  4

  (x – 4)2 + (y – 3)2 = 22 bulunur.

  Yani, Z karmaşık sayıları merkezi (4,3) noktası ve yarı çapı 2 olan çemberi oluşturan noktaların kümesidir
    3. Cevap: Karmaşık Sayılar

  SORULAR

  1) i = Ö-1 olmak üzere  Ö-2 . Ö-8 + 1

  ¾¾¾¾¾¾¾ işleminin sonucunu bulun.

  Ö(-3)2

  Çözüm:

  Ö-2 . Ö-8 + 1 Ö-1. Ö2. Ö-1.Ö8 + 1 i. Ö2.i.2Ö2 + 1 4.i2 + 1 -4 + 1

  ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = -1 dir.

  Ö(-3)2 ½-3½ 3 3 3

  2) i = Ö-1 olmak üzere,  i37 – 2i-5 + i3 soncunu bulun.

  Çözüm:

  i37 = (i4)9.i1 = 19.i = i ,

  i-5 = i-5+8 = i3 = -i,

  i3 = -i olduğundan i37- 2i-5+i3 = i – 2.(-i) – i = 2i


  3) i2 = -1 olmak üzere,  2x2 – 2x + 2

  f(x) = ¾¾¾¾¾¾ olduğuna göre f(i) = ?

  x3 + 1

  Çözüm:

  2x2 – 2x + 2

  f(x) = ¾¾¾¾¾¾ ,

  x3 + 1

  2i2 – 2i + 2 -2 – 2i + 2 -2i ( 1 + i ) -2i ( 1 + i )

  f(i) = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1 – i dir.

  i3 + 1 1 – i ( 1 - i ) ( 1 + i ) 2

  4) i2 = -1 olmak üzere,

  1 1

  ¾¾ + ¾¾ işleminin sonucunu bulun.

  2 – i 2 + i

  Çözüm:

  1 1 2 + i + 2 - i 4

  ¾¾ + ¾¾ =.¾¾¾¾¾ = ¾ tir.

  2 – i 2 + i 22 + 12 5

  ( 2 + i ) (2 – i)

  5) x < 0 olmak üzere,

  Z = Ö -x2 + 2x –1 + ½-x½+ 2x karmaşık sayısının reel kısmı ile sanal kısmının toplamı kaçtır?

  Çözüm:

  Z = Ö -x2 + 2x –1 + ½-x½+ 2x

  Z = Ö -1.(x –1)2 - x + 2x, (x < 0)

  Z = Ö-1 . ½x - 1½ + x

  Z = x + (1 – x)i bulunur.

  Re(Z) = x ve İm(Z) = 1 – x tir.

  Re(Z) + İm(Z) = x + 1 – x = 1


  6) i = Ö-1 olmak üzere,

  Z1 = a + i  Z2 = 2 – i

  ______

  ½Z1 – Z2½ = 2 olduğuna göre a = ?

  Çözüm:

  Z1 – Z2 = (a + i) – (2 – i) = (a – 2) + 2i

  ______

  Z1 – Z2 = (a – 2) – 2i

  ______

  ½Z1 – Z2½= 2 Þ Ö(a – 2)2 + (-2)2 = 2 Þ (a – 2)2 + (-2)2 = 22 Þ (a – 2) 2 = 0 Þ a = 2


  7) i = Ö-1

  i + 1

  ¾¾¾ = 1 – i olduğuna göre Z2003 nedir?

  Z

  Çözüm:

  i + 1 1 + i 2i

  ¾¾¾ = 1 – i Þ Z = ¾¾ Þ Z = ¾ Þ Z = i .

  Z 1 - i 2

  (1 + i)

  Z2003 = i2003 = i3 = - i

  8) Z = x + yi olmak üzere,

  _

  (i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i olduğuna göre, ½Z½ = ?

  Çözüm:

  _

  (i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i Þ (i – 1)(x - yi) + (x + yi) = 2 – 3i Þ xi + y – x + yi + xi – y = 2 –3i

  Þ -x + (2x + y)i = 2 – 3i

  -x = 2 Þ x = -2 ve 2x + y = -3 Þ -4 + y = -3 Þ y = 1

  Þ Z = -2 + i ve ½Z½ = Ö5

  9) i = Ö-1 ve Z = x + yi olmak üzere,

  _

  2.½Z½ Z + Z

  ¾¾¾¾ = ¾¾¾ olduğuna göre Re(Z) – İm(Z) = ?

  Z - Z i

  Çözüm:

  _

  Z = x + yi Þ Z = x – yi

  _ _

  Z + Z = 2x ve Z – Z = 2yi

  ½Z½2 = ( Ö x2 + y2 )2 = x2 + y2

  ve Re(Z) – İm(z) = x – y .

  _

  2.½Z½ Z + Z 2.½Z½ 2x

  ¾¾¾¾ = ¾¾¾ Þ ¾¾¾¾ = ¾¾ Þ (x + y)2 = 0 Þ x – y = 0

  Z - Z i Z - Z i
  10) i = Ö-1 ve Z = x + yi olmak üzere,

  ½Z – 3i½ < ½Z + 3½ olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) y < -x B) y < x C) y > x D) y > -x E) 2y > -x

  Çözüm:

  ½Z – 3i½ < ½Z + 3½

  ½x + yi – 3i½ < ½x + yi + 3½

  ½x + (y – 3)i½ < ½(x + 3) + yi½

  Öx2 + (y – 3)2 < Ö (x + 3)2 + y2

  x2 + (y – 3)2 < (x + 3)2 + y2

  x2 + y2 – 6y + 9 < x2 + 6x + 9 + y2  -6y < 6x  y > -x