Karışımlar Konu Anlatımı

'Eğitim Merkezi' forumunda Aysell tarafından 2 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Karışımlar Konu Anlatımı özet
  Karışımlar kısa Konu Anlatımı
  karışım nedir
  karışım çeşitleri nelerdir


  Karışımın tanımını yapacak olursak Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluk diyebiliriz.


  Karışımlar homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar.


  1. Homojen Karışımlar

  Her noltasında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım denir. Homojen Karışımlara çözelti de denir. Homojen karışımlarda çözünme vardır.

  Homojen karışımlarla karışanlar çıplak gözle ya da mikroskopla görülemez.

  Homojen karşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir.

  Katı homojen karışımlar

  Çözücü= Katı
  Çözünen= Katı
  Örnek= Metal Alaşımlar
  Bileşenleri= Altın - Bakır (18 ayar altın), Bakır - Çinko (pirinç)

  Sıvı homojen karışımlar

  Çözücü= Sıvı
  Çözünen= Katı, Sıvı, Katı-Gaz, Gaz
  Örnek=Şekerli su, Kolonya, Gazoz, Su ve Oksijen

  Gaz homojen karışımlar

  Çözücü= Gaz
  Çözünen= Gaz
  Örnek= Hava
  Bileşenleri= Azot ve Oksijen


  2. Heterojen Karışımlar

  Her noktasında farklı özellik gösteren, tek görünüşlü olmayan karışımlara heterojen karışım denir. Heterojen karışımlarda çöünme yok, dağılma vardır.

  Sis, mayonez kirli hava, ayran, köpük heterojen karışımlara örnek verilebilir.

  Bir karışımın heterojen veya homojen olduğu ışık etkisi ile belirlenebilir. Işık homojen karışımlardan geçtiğinde ışık her yönesaçıldığından kolaylıkla görülebilir. Işığın dağılmasına Tyndail etkisi denir.


  Süspansiyon

  Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmasına süspansiyon denir. Su - tebeşir tozu, çamurlu su, kahve, ayran, süspansiyona örnek olarak verilebilir.

  Emülsiyon

  Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların heterojen olarak dağılmasına emülsiyon denir. Su - zeytinyağı, su - benzin, emülsiyona örnek olarak verilebilir.

  Aerosol

  Bir sıvını gaz içinde dağılmmasına veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara aerosol denir.
  Sıvı - gaz aerosolüne sis örnek verilebilir.
  Katı - gaz aerosolüne duman, tozlu hava örnek verilebilir.

  Koloit

  Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara koloit denir. Sıvı içindeki katı parçacıkları göz ile görünmeyecek kadar küçüktür. Kan serumu koloite örnek verilebilir.

  Süt, çıplak gözle homojengörünümlüdür. Fakat mikroskopla bakıldığında heterojen olarak dağılmış, yağ damlacıklarının asılı olduğu gözlenir. Süt, kan, renkli cam, boya koloitlere örnek verilebilir.