Karışım Nedir, Karışım Örnekleri

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 7 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. Karışımlara Örnekler


  KARIŞIMLAR

  Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir
  Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır

  Homojen karışım
  Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler de denir
  Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir

  Çeşme suyu Tuzlu su HCl çözeltisi Alkollü su Şekerli su  Heterojen karışım
  Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır
  Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir

  Toprak Kahve Yaprak Su-petrol Süt  Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir

  Su Işık etkisinde su Mikroskopta süt Süt su karışımı Işık etkisinde Su süt  Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır

  Emülsiyon
  Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi

  Süspansiyon
  Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi

  Su-toprak karışımı
  süspansiyona örnek su-zeytin yağı karbon tetraklorür karışımı
  emülsiyona örnek

  HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

  -Tuzlu su
  -Şekerli su (Şerbet)
  -Maden suyu
  -Metal para,
  -Deniz suyu
  -Sirke
  -Gazoz
  -Hava
  -Kolonya
  -Petrol
  -Çelik
  -Lehim  HETEROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
  -Zeytinyağı-su
  -Civa-su
  -Kum-su
  -Şeker-tuz
  -Ayran
  -Süt-su
  -Sis
  -Tebeşir tozu-su
  -Talaş-su
  -Çay yaprağı-çay demi
  -Kahve
  -Çamur
  -Çorba
  -Demir tozu-su
  -Naftalin-su
  -Dinlendirilmiş kan
    2. Cevap: Karışım Nedir, Karışım Örnekleri

  KARIŞIMLAR

  Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
  Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

  Homojen karışım
  Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler de denir.
  Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.

  Heterojen karışım
  Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır.
  Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir. Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir.

  Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır.

  Emülsiyon
  Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

  Süspansiyon
  Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi