Karınca duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Demet tarafından 22 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. Karınca duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

  Duaları okumanın çok fazla faydası vardır bu dulardan biride Karınca Duasıdır.

  Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine vedükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir buyurulmuştur.
  Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır.
  Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz.
  Hakk Tealâ, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.
  Satılmayan bir malın üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah'ın izni ile o mal birkaç gün içinde satılır.


  Karınca Duası Arapça okunuşu şöyle;
  Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn muhammedun resûlullâhi sâdikul va’dil emîn yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm es’eluke yâ rabbel arşil azîm en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatiyûş, Kitmîr, Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş

  Karınca Duası Arapça okunuşu şöyle;

  karinca sduası arapça.


  Karınca Duası Türkçe Meali şöyle;

  Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker… Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua etmektedir. Karıncanın duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman… karınca demektedir ki: “ALLAH’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman Senindir.”

  Gözleri yaşarır, peygamberin… Ve az sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar..Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”

  Peygamber yanındaki topluluğa döner: “Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”