Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 28 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


 1. Karınca Duası Okunuşu ve Türkçe Anlamı  Karınca Duası Arapçası Türkçe okunuşu Ve Anlamı aşağıdaki gibidir.

  [​IMG]


  Karınca Duası Okunuşu


  Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn muhammedun resûlullâhi sâdikul vadil emîn yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm eseluke yâ rabbel arşil azîm en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatiyûş, Kitmîr, Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş.

  Bu dua, bereket için dükkânın 4 duvarına asılır.

  Karınca Duası Anlamı


  Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mümin bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua etmektedir. Karıncanın duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman karınca demektedir ki: ALLAHım bizi Sen var ettin Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman Senindir.

  Gözleri yaşarır, peygamberin Ve az sonra Cebrailin getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar..Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.
  Peygamber yanındaki topluluğa döner:

  Dönün der Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.