Karadeniz Bölgesi Ve Özellikleri

'Türkiyem' forumunda EyLüL tarafından 13 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Karadeniz Bölgesinin Özellikleri


  Bölge adını komşu olduğu Karadenizden almıştır. Bölgenin tümü doğal, ekonomik ve beşeri özellikler bakımından benzer özellikler gösterir. Ancak yer şekilleri, iklim, tarım, yerleşme ve ekonomik etkinliklere bağlı olarak 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Batı, Orta ve Doğu Karadenizdir.

  Yer şekilleri

  Dağlar : Batı Karadenizde birbirine paralel 3 sıra halinde uzanan dağlar, Orta Karadenizde kıyıdan uzaklaşıp, tek sıra halinde uzanır. Ortalama yükselti azalmıştır. Doğu Karadenizde ise dağlar iki sıra halinde uzanır. Bölgenin en yüksek dağları bu bölümdedir. Dağ sıraları arasında batı-doğu yönlü uzanan çöküntü ovaları ile Çoruh-Kelkit, Gökırmak ve Devres vadiler yer alır.

  Ovalar : Bölgenin en geniş kıyı ovaları Çarşamba ve Bafra delta ovalarıdır. İç kesimlerde Suluova, Taşova, Turhal, Merzifon, Tosya, Boyabat gibi çöküntü ovaları yer alır. Bu çöküntü ovaları Türkiyenin en aktif deprem bölgeleridir.

  Akarsular ve Göller

  Akarsular : Yenice, Bartın, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh bölgenin önemli akarsularıdır. Yatak eğimleri fazla, rejimleri düzensiz akarsulardır. Kar erimelerine bağlı olarak ilkbahar aylarında akım yüksektir.

  Göller : Bölgede buzul gölleri ve heyelan set gölleri fazladır. Özellikle Doğu Karadeniz Dağlarında buzul etkisiyle oluşmuş buzul gölleri yaygındır. Sera (Uzungöl), Tortum, Borabay, Abant ve Yedigöller başlıca heyelan set gölleridir. Ayrıca bölgede çok sayıda baraj gölü bulunmaktadır.

  İklim

  Bölgenin kıyı şeridinde her mevsim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçen Karadeniz iklimi etkilidir. Bu iklimi etkileri Orta Karadenizde yer şekillerine bağlı olarak iç kesimlere kadar ulaşır. Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinde iklim karasallaşır, yağış miktarı azalır.

  Doğal Bitki Örtüsü

  İklim koşullarının orman yetişmesine uygun olduğu Karadeniz Bölgesinde özellikle denize dönük dağ yamaçlarında sık orman örtüsü görülür. Ormanlar deniz seviyesinden başlar ve 2200 metrelere kadar ulaşır.

  Nüfus ve Yerleşme

  Bölge, nüfus sayısı bakımından 3. sırada yer alır. Nüfusun büyük bölümü Doğu Karadeniz kıyıları , Orta Karadenizdeki ovalar ve Batı Karadenizde Zonguldak Yöresinde toplanmıştır. Bölgede iklimin nemli olması ve tarımsal koşullar, kırsal nüfusun fazlalığına yol açmıştır. Arazinin engebeli olması, su kaynaklarının bolluğu dağınık yerleşmeyi yaygınlaştırmıştır. Konut tipi olarak ahşap evler yaygındır.

  İller

  Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

  Ekonomik Özellikler

  Tarım

  Bölge ikliminin nemli olması, kıyıda yaz mevsiminin yağışlı geçmesi, buğday arpa gibi tahıl tarımını engellemiştir. Bol neme gereksinim duyan tarım ürünlerini yaygınlaştırmıştır. Tarım arazileri parçalı ve dar olup, genellikle eğimli arazilerdir. Bu durum tarımda makine kullanımını engellemiştir. Doğu Karadeniz kıyılarında bahçe tarımı yaygındır.

  Tarım Ürünleri

  Mısır : Kıyı kesiminde buğdayın yerini almıştır. Halkın temel besin maddesidir. Bölge mısır üretiminde 1. sırada yer alır. Ancak üretilen mısırın tümü bölge içinde tüketildiğinden ticari değeri yoktur.

  Tütün : Karadeniz Bölgesi, üretimde Ege Bölgesinden sonra 2. sırada yer alır. Bafra Ovası (Samsun) en yoğun ekim yapılan alandır. Ayrıca Tokat, Amasya, Düzce Ovası (Bolu) ve Rize Yöresinde yetiştirilir.

  Fındık : Kış ılıklığına gereksinim duyan fındık Karadeniz iklimine en uyumlu üründür. Türkiye üretiminin %84ü Karadeniz Bölgesi tarafından karşılanır. Bütün Karadeniz kıyılarında, yer yer iç kesimlerde yetişmesine karşın, en yoğun olarak Ordu ve Giresunda üretilir.

  Çay : Muson iklimine uyumlu bir tarım ürünüdür. Bol nem ve kış ılıklığına gereksinim duyar. Trabzon – Rize arasında Doğu Karadeniz kıyılarında, denize dönük yamaçlarda yetiştirilir. Ülke üretiminin tamamını Karadeniz Bölgesi karşılar.

  Pirinç : Bol suya gereksinim duyar. Akarsu vadi tabanlarında ekimi yapılır. Tosya, Boyabat, Çarşamba ovaları başlıca ekim alanlarıdır.

  Şekerpancarı : Bol yağışlı olan Doğu Karadeniz kıyıları dışında tüm bölgede yetişme koşulları vardır. Ekim alanları Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya illerinde geniştir.

  Keten-kenevir : Nemli iklim bitkisi olan keten Batı Karadeniz Bölümünde Kastamonu ve Sinopta yetiştirilir. Kenevir ise uyuşturucu özelliği nedeniyle devlet kontrolünde üretilir.

  Meyve : Amasyada elma, Kastamonuda erik, Rizede turunçgiller, Orta Karadenizde üzüm, Batı Karadenizde kestane tarımı yaygındır.

  Hayvancılık

  Gür otlaklar ve nemli iklimi büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır
  Batı ve Orta Karadeniz iç kesimlerinde tiftik keçisi yetiştirilir.
  Balıkçılık önemli geçim kaynağıdır.
  Bolu Yöresinde arıcılık ve kümes hayvancılığı yaygındır.

  Ormancılık

  Ormanların geniş yer kaplaması, ormancılığı önemli bir geçim kaynağına dönüştürmüştür. Batı ve Doğu Karadenizde kereste, tomruk, parke ve kağıt fabrikaları bulunur.

  Madenler ve Enerji Kaynakları

  Madenler : Doğu Karadenizde Artvin ve Murgul (Göktaş), Batı Karadenizde, Kastamonu – Kürede bakır çıkartılır. Bölgede çıkarılan bakır, Samsun bakır fabrikasında işlenir.

  Enerji Kaynakları : Zonguldak havzasında taşkömürü çıkartılır. Türkiye üretiminin tamamını burası karşılar. Demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Taşkömürü tozundan Çatalağzı termik santralinde elektrik üretilir. Bolu, Çorum, Amasya ve Havzada linyit yatakları işletilmektedir.

  Enerji Üretim Tesisleri : Kızılırmak üzerinde Altınkaya, Yeşilırmak üzerinde Almus, Hasan ve Suat Uğurlu hidroelektrik santralleri kuruludur. Hopada petrolle çalışan termik santral yer alır.

  Endüstri

  Başlıca endüstri tesisleri şunlardır :

  UYARI : Endüstri Batı Karadeniz Bölümünde gelişmiştir. Zonguldak Havzası Türkiyenin ağır sanayi bölgesidir.

  Şeker : Kastamonu, Turhal (Tokat), Suluova (Amasya), Çorum, Çarşamba (Samsun)

  Çay : Rize ve çevresi

  Demir – çelik : Ereğli (Zonguldak) ve Karabük

  Kağıt : Çaycuma (Zonguldak), Taşköprü (Zonguldak), Aksu (Giresun)

  Kereste : Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık

  Ulaşım

  Yer şekilleri nedeniyle Orta Karadeniz Bölümü dışında bölgede ulaşım zordur. Samsun ve Zonguldak dışında demiryolu ile ard bölgesine bağlı olan liman yoktur. Samsun ve Trabzon bölgenin gelişmiş liman kentleridir. Trabzon Limanı, Zigana ve Kop geçitleri ile bölge içine ve oradan da komşu ülkelere bağlanmıştır.

  Turizm

  Bölgede gerek tarihi kalıntılar gerekse doğal güzellikler turizm için önemli potansiyel oluşturmaktadır. Bölge iklimi deniz turizminin gelişmesini engellemiştir. Batı Karadenizde Amasya ve Sinopta deniz turizmi gelişmeye başlamıştır. Özellikle Kaçkar Dağlarındaki buzul gölleri, değişik bitki türleri bölgenin deniz turizmindeki açığını kapatacak derecede ilgi görmektedir. Bolu Aladağlar ve Abant çevresi kış sporlarının yapıldığı önemli merkezlerdir.

  Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri

  Karadeniz Bölgesi ekonomik gelişmişlik açısından 5. sırada yer alır. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.
  Çay
  Fındık
  Kenevir
  Pirinç
  Mısır
  Tütün
  Deniz ürünleri
  Taşkömürü
  Bakır
    2. Cevap: Karadeniz Bölgesi Ve Özellikleri

  illeri,Amasya,Artvin,Bartın,Bayburt,Bolu,Çorum,Giresun,Gümüşhane,Karabük,Kastamonu,Ordu,Rize,Samsun,Sinop,Tokat,Trabzon,Zonguldak.
    3. Cevap: Karadeniz Bölgesi Ve Özellikleri

  çok teşekkür ederim
  performans ödevimden 100 aldıım sizi çok seviyorum
    4. Cevap: Karadeniz Bölgesi Ve Özellikleri

  100 aldım çok güzel bir site
   


Similar Threads: Karadeniz Bölgesi
Forum Başlık Tarih
Türkiyem Karadeniz Bölgesinde Yetişen Ürünler 27 Şubat 2012
Türkiyem Karadeniz Bölgesinin Yüzeysel Şekilleri 24 Haziran 2011
Türkiyem Karadeniz Bölgesinin Yöresel Oyunları 24 Haziran 2011
Türkiyem Karadeniz Bölgesinin Yüzölçümü 24 Haziran 2011
Türkiyem Karadeniz Bölgesinin Yeraltı Kaynakları 23 Haziran 2011