Karaciger Yetmezliği

'Sağlık Rehberi' forumunda nesijcim tarafından 3 Eki 2009 tarihinde açılan konu

 1. KARACİĞER YETMEZLİĞİ
  Karaciğerin işlevlerinin bir bölümü*nü ya da tamamını yerine getirememe*sinden kaynaklanan bozukluklara çok sık rastlanır. Karaciğer işlevlerinin çok*luğu ve çeşitliliği düşünülürse bunlar*dan bir ya da birkaçının değişen ölçü*lerde aksama olasılığının yüksekliği de kolayca anlaşılabilir.
  Karaciğer işlevlerinin büyük Ölçüde aksamadığı olgulara bazen “küçük ka*raciğer yetmezliği” adı verilir. Gerçekte bu tanının dayandırıldığı belirtiler bir*birinden çok farklıdır; sindirim güçlü*ğü, bulantı, karında gaz fazlalığı öğün*lerden sonra uyku eğilimi, baş ağrısı, bedensel, ruhsal ve cinsel güçsüzlük, urtiker ve egzama gibi çeşitli deri belir*tileri tanıya temel olabilir. Bir başka de*yişle, hastalığı oluşturan belirtiler bütü*nü (sendrom) çok belirsizdir; karaciğer*deki işlevsel bozukluk tam olarak orta*ya konamaz ve belirtilerin çeşitliliğini ne ölçüde etkilediği bilinemez. Bazı he*kimler küçük karaciğer yetmezliğini bir tür “moda” hastalık olarak nitelemekte, belirtilerin değişkenliğini de buna bağ*lamaktadır.
  Tanıda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, sindirim ve emilim sorunlan karaciğer hastalığıyla birlikte ortaya çıkan, ama bundan kay*naklanmayan pankreas ve mide-bağırsak sistemi bozukluklarına bağlı olabilir. Bazen sindirim güçlüğünün te*melinde psikosomatık süreçler yatar; “karaciğer hastalığı” olduğunu bilmek hastada endişe ve bunaltıya yol açabilir. Hepatit sonrasında gelişen sindirim güçlüğü ve sinırsel-ruhsal hastalıklar aynı nedenden kaynaklanabilir. Ka*raciğer bazen alerjik deri döküntüleri*nin ve baş ağrısının nedeni olarak görü*lür. Karaciğerin zehirsizleştirici (tok*sinleri giderici) etkisi yetersiz kaldığı zaman hastaya verilen ilaçlara ya da be*sinlere karşı aşın duyarlılık gelişebilir. Ama yeterli kanıt olmadan genelleme yapmamak gerekir.
  Karaciğerin temel işlevlerinde hafif de olsa bir aksama bulunduğunu göste*ren kesin kanıtlar olmadan “küçük kara*ciğer yetmezliği” tanısı konamaz. Safra tuzlarının oluşum ve salgılanmasında belirgin bir bozukluk varsa karaciğere bağlı sindirim güçlüğünden söz edilebi*lir. Karaciğerinin şişmiş olduğu sapta*nan hastalarda öğünlerden sonra mide*de ağırlık, ağızda acılık, sindirim güçlü*ğü gibi yakınmalar genellikle karaciğer şişmesi ile açıklanır; oysa bazen bunlar karaciğerdeki bir virüs enfeksiyonu so*nucunda ortaya çıkar.
  Çeşitli derecelerdeki karaciğer yet*mezliğinden ancak karaciğer işlevlerin*de gerçekten bir bozukluk varsa söz edilebilir. Karaciğer yetmezliğinin ge*nel olarak üç biçimi vardır:
  • Hafif.
  • Gittikçe ağırlaşan.
  • Ağır (karaciğer koması ve koma öncesı).
  Kuşkusuz bunların kesin sınırlarla birbirinden ayrıldığı söylenemez, çünkü belirtiler aşamalı olarak ağırlaşır ve bel*li ölçüde öbürlerinden ayrılır.
   
Yükleniyor...