Kar Nedir? Nasıl Oluşur?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 17 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kar oluşumu hakkında bilgi
  Kar nasıl yağar
  Kar nasıl oluşur

  Kar, bir yağış çeşididir
  Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmıştır Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan ABD'li Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır

  Dünya üzerinde bir bölgede, kar yağışı olma ihtimali, o bölgenin ekvatordan uzaklık ve deniz seviyesinden yüksekliği ile doğru orantılıdır Buna rağmen ılıman bölgelerin kara iklimi görülen kısımlarında, ekvatordan uzaklık ve denizden yükseklik şartları yeterli durumda olmasa bile, kar yağışı görülür Yapılan araştırmalarda bütün yağışların altı veya sekizde birinin kar olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır Karın, tarım toprağını koruması ve nemli tutmasında önemi büyüktür Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin ana kaynağıdır
  Kar, -8 °C’de, bitkilerin üzerinde ince bir hava tabakası bırakarak, bu bölgeyi 0 °C olacak şekilde örter Kış boyunca toprak ve bitkileri donmaktan koruyan kar, ilkbaharda sıcaklığın artmasıyla eriyerek nehirlere ulaşır Ayrıca kışın yağan ve dörtte üçü üst kısımlarda kalan kar, yaz kuraklığına karşı da toprağı ve bitkileri korumuş olur Karda bulunan amonyak, kar erimesiyle birlikte toprakta kalır Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar

  Kar tanelerinin kristalizasyonu
  Genellikle çapları 2-4 mm, ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gram'dır Kar tanesi, oluşmaya başladığı zamanki sıcaklığa ve neme göre şekil alır Nadiren yaklaşık -2 ° C derecede kar taneleri simetrik üçgen şeklinde oluşur Kar tanelerinin çoğu çıplak gözle düzensiz görünür, ama resimlerde şekillerin çekiciliği nedeniyle mükemmele yakın görülebilir İnce ve düz şekilli kristaller hava 0 ° C ila -3 ° C arasında oluşur -3 ° C ila -8 ° C arasında kristaller iğne, içi boş sütunlar veya prizmalar (uzun ince kalem şekli) şeklinde oluşur -8 ° C ila -22 ° C arasında tabak şekline döner ve bazen dallı ve dendritik özellikler taşır Sıvı ile buz arasındaki buhar basıncının maksimum farkı yaklaşık -15 ° C derecede görülür ve bu ısıda kristaller sıvı damlacıklarını tüketerek hızla büyürler -22 ° C derece altında kristaller sütun şekline girer ancak çok daha karmaşık büyüme modellerine de sahiptir Sütunlar, düzlemler, yan-düzlemler, kurşun-rozetler gibi şekiller oluşur Eğer bir kristal yaklaşık −5 °C derecede sütun şeklinde bir büyüme eğiliminde ise, bu sütunlar daha sıcak bir havaya rastladığında sütunun sonunda bir tabak-plaka veya dendritik şekiller oluşur, ve bu kristallere "şapkalı sütun" denir