Kanuni'nin Fransa Kralına Yazdığı Mektup

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 29 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kanuni Sultan Süleymanın Fransaya yazdığı mektup

  1589 ile 1610 arasında Fransa tahtında bulunan Dördüncü Henri zamanında, Fransa'da krallığın otoritesi yeniden tesis edildi Ülke ekonomisi bir düzene sokuldu Dördüncü Henri Fransa için hayati önem arzeden Osmanlı İmparatorluğu ile ticari ve siyasi ilişkileri devam ettirdi Ancak bizimle görünürde dost olan Fransa Kralı Dördüncü Henri eline geçecek ilk fırsatta bizi arkadan vurmayı planlamıştı Avrupa Birliği'nin ilk fikir babalarından olan Fransa Kralı,Habsburg İmparatorluğu'nu dağıtıp,müttefiki olan Türkler'i Asya'ya sürdükten sonra Rusya'nın dışarıda bırakıldığı yeni bir Avrupa kurmayı tasarlamıştı
  Fransızlar,Osmanlılar'dan aldıkları destek sayesinde ayakta kaldıklarını çabuk unuttular 17 yüzyılın ortalarından itibaren bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun nimetlerinden istifadeye devam ederken diğer taraftan aleyhimize çalışmaya başladılar Fransa,Güneş Kral lakaplı Fransız hükümdarı 14 Louis zamanında Girit'te Osmanlılar'a karşı savaşan Venedikliler'e yardım gönderdi Daha sonra da bir numaralı düşmanları olmasına rağmen Avusturya'ya bile Osmanlı karşısında yardım etti Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa,1663'te Avusturya seferinde Uyvar'ı fethetti
  Viyana'nın surları ve tahkimatı zayıf olduğu için fethe uygun durumdaydı Osmanlı ordusu, Sengotar'da Avusturya kuvvetleri tarafından karşılandı Meydan muharebesinin başlarında Osmanlılar üstünlüğü ele geçirdiler Ancak bu muharebe için Avusturya'ya hiç ummadıkları bir ülkeden yardım gelmişti Avusturya ordusuna yardıma gelen Fransız birliklerinin muharebeye müdahalesi, Avusturya'yı bozgundan kurtardığı gibi savaşı aleyhimize çevirdi


  İŞTE O FERMAN


  Ben ki sultanlar sultanı,hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han'ım Sen ki Fransa vilayetinin Kralı Fransuva'sın

  Hükümdarların sığındığı kapıma elçinizle mektup gönderip,ülkenizi düşman istila edip,şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz Söylediğiniz her şey dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olunmuştur Her şeyden haberdar oldum Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır Biz de atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fetheylemekteyiz Gece gündüz daima atımız eyerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır Yüce Allah hayırlara bağışlasın Allah'ın istediği ne ise olur Bundan başka haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenesiniz Böyle biliniz