Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda cCasT tarafından 15 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kanun Yararına Bozma İstemi


  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ERZİNCAN
  KANUN YARARINA BOZMA
  İSTEMİNİ SUNAN
  SANIK : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  DAVACI : KH
  DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Yaralama
  SUÇ TARİHİ : //
  BOZULMASI İSTENEN
  MAHKEME KARARI : Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin // gün ve Esas 2007/, Karar 2007/ Sayılı kararının kanun yaranına bozulması istememin sunulması dileğidir
  AÇIKLAMALAR :
  Yaralama suçundan dolayı Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin // gün ve Esas 2007/, Karar 2007/ sayılı kararı ile para cezasına çarptırılmış bulunmaktayım Mahkemenin bu kararı Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşmiştir Oysa ben bu suçu işlemedim Yargılamayı yapan mahkeme bana yeterli söz hakkı vermeden karar vermiştir Bu durumda bu yola müracaat etme zarureti hasıl olmuştur
  DELİLLER : Her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : CMK md 309 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin // gün ve Esas 2007/, Karar 2007/ Sayılı kesinleşmiş bulunan kararının kanun yararına bozmasını ve lehime olan kanun hükümlerinin uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim //

  Kanun yararına bozma isteminde bulunan
  Adı ve Soyadı