Kanın yapısında bulunan alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarının görevleri nelerdir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Aysell tarafından 27 Eylül 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kan pulcuklarının görevleri nelerdir

  Akyuvarların görevleri:

  Akyuvarların (beyaz küreciklerin)çoğu alyuvarlardan büyüktür. Buna karşılık, kandaki akyuvar sayısı alyuvara oranla azdır. Yaklaşık olarak,her 800 alyuvara karşılık bir akyuvar vardır. Akyuvarlar belirli bir biçime,şekle sahip değildir. Şekil değiştirerek hareket ederler.
  Herhangi bir yoldan vücuda girmiş zararlı bir bakterinin sebep olduğu hastalıkla savaşmak, daha doğrusu hastalığın öncüsü bakteriyi yok etmek, akyuvarın görevidir.
  Bir bakteriyi ortadan kaldırmak için, akyuvar bakteriye doğru hareket eder. Onu kaplar. Bu kaplama bir nevi yutmaktır. Bakteri akyuvarın içine girdiği an sindirilir.
  Büyük sayıda zararlı bakteri kanı kapladığında,vücut otomatikman akyuvar sayısını arttırır. Bu akyuvarlar,kemik iç yapısındaki ilik tarafından üretilir. Belirli bir süre sonra, kan bakterileri yok edecek ölçüde (sayıda)akyuvara sahip olacaktır.


  Alyuvarların Görevleri:

  Kanın onda dokuzundan fazlası alyuvarları kapsar .Bunlar öylesine küçüktür ki,büyükçe bir damla kanda 250 milyon dan fazla alyuvar vardır. Alyuvarlar disk biçiminde olup, kenarları dışa doğru kabarıktır. Alyuvarlarda “emoglobin diye tanımlanan bir öz (cevher) bulunur. Emoglobin, demir bileşiği bir maddedir. Ciğerlerden gelen oksijenle çok iyi birleşir. Alyuvarların görevi oksijeni vücudun bütün kısımlarına taşımak,orada bulunan hücrelere ulaşarak onlara oksijen sağlamaktır.
  Emoglobin oksijenle birleşince iyice kırmızılaşır. Bir kesikten akan kanın daima kırmızı olması, havanın oksijeniyle birleşen emoglobin nedeniyledir.Alyuvarlar sadece elli ile yetmiş gün arasında yaşarlar.Devamlı olarak yenilenmeleri,yani yerlerini yenilerinin alması gereklidir. Bir kemiğin iç yapısındaki kırmızımsı dokunun,kırmızı kan hücreleri dolayısıyla olduğunu öğrenmiştik. Bazı kemiklerin iliğinde de kırmızı hücreler oluşur.
  Alyuvar eksikliği çeken bir kimsede “anemi olduğu söylenir. Genellikle halsiz ve incedir. Çünkü vücut hücreleri, yeterince oksijen alamaz. Anemi hastalıkları, hasta kişinin besin maddelerinde “demiri bol şeylerin arttırılmasıyla tedavi edilirler.
  Görüldüğü gibi,alyuvarlar vücut sağlığı bakımından son derece önemli bir unsur niteliğindedirler.


  Kan Pulcuklarının Görevleri

  Kan pulcukları kollajen ile temas ettiklerinde aktive olurlar Damarın içindeki endotel bir şekilde hasar gördüğünde altındaki kollajen (bağ dokusu) açığa çıkar, aktive olan kan pulcukları kollajene bağlanır Hasarlı bölge üzerine kan pulcukları kümelenir ve trombotik tıkaç oluştururlar Bunun (oluşan tıkacın) sonucu olarak da ihtiva ettikleri granüllerin içeriğini ortama boşaltırlar Ortama boşaltılan bazı maddeler yüzünden kan pulcukları birbirlerine bağlanırlar, yeni gelen kan pulcukları hasarlı yüzeye bağlanmış kan pulcukları bağlanır Ayrıca granüllerin içeriği ortama boşaldığında ortaya çıkan serotonin salınımı damar duvarındaki düz kasların kasılmasına neden olarak hasalanmış bölümden kan akımını engeller Bunun nedeni serotonininin vazokonstrüktör olmasıdır Ayrıca agregasyon sırasında kan pulcuklarında yüksek oranda bulunan miyozin ve aktin filamentleri kasılarak oluşan tıkacı güçlendirirler kan pulcukları1 plazmada bulunan fibrinojene ilave olarak fibrinojen salgılar Bunun sonucu olarak pıhtılaşma sırasında daha çok fibrinojen fibrine dönüşürek, daha çok (trombosit ve diğer) kan hücrelerinin tutunacağı fibröz ağ oluşturur

  von Willebrand faktörü hasarlı damar duvarına yapışarak kan pulcuklarının buraya tutunmasını kolaylaştırır Bu nedenle koagülasyon için önemlidir ve von Willebrand faktörü eksikliği veya bozukluğunda koagülasyon bozuklukları görülür von Willebrand faktörünün eksikliğinden kaynaklanan hastalığa von Willebrand hastalığı denmektedir

  Damar duvarı prostasiklin (PGI2) isimli, kuvvetli bir trombosit agregasyon inhibitörü (engelleyici) sentezler Böylece kan pulcukları tıkacı sadece hasarlı bölgede oluşur, yayılamaz
    2. Kan; Alyuvar akyuvar ve trombositler ile çeşitli kimyasal maddelerin bir arada bulunduğu sıvı bir dokudur. 3 tip kan hücresi vardır.

  Alyuvarlar: Sayı olarak daha fazladır ve yaşam için gerekli oksijeni sağlar.

  Akyuvarlar: İnsanın organizmasını dış etkilere karşı savunurlar.

  Trombositler : Pıhtılaşmayı sağlar. Kanın birçok görevi vardır. Bu görevleri 2 genel başlık altında toplamak mümkün. Bunlar Organizmanın korunması (Pıhtılaşma bağışıklık sistemi )ile bir organdan diğer organa madde ve ısı taşınmasıdır.
    3. KAN HÜCRELERİ: Kan hücrelerini, görevleri bakımından üç ayrı grupta inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi “kırmızı kan hücreleridir (alyuvarlar-eritrositler). Bu hücrelerin görevi, oksijeni akciğerlerden dokulara, karbondioksiti de dokulardan akciğerlere taşımaktır. İkincisi akyuvarlardır (lökositler). Bu hücreler vücudun mikroplara ve çeşitli zararlı maddelere karşı savunmasına katkıda bulunurlar. Akyuvarlar kendi içlerinde iki alt gruba ayrılırlar. Bunlardan birincisi çok çekirdekli hücreler — “Polinükleer hücreler, ikincisi de tek çekirdekli hücreler-Mononükleer hücrelerdir. Çok çekirdekli hücreler grubunda üç çeşit hücre bulunur. Bunlar: 1] Nötrofil granülositler, 2} Asidofil granülositler (eosinofiller) ve 3) Bazofil granülositlerdir. Tek çekirdekli hücreler grubunda iki çeşit hücre vardır. Bunlar, lj Lenfositler ve 2) Monositler-dir.
  Değişik görevi olan üçüncü grup kan hücreleri “Trombositlerdir. Trombositler, kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir.