Kangal Köpeği Özellikleri - Kangal Köpeği Kökeni ve Kullanım alanları

'Eğitim Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 2 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Sivas Kangalı özellikleri,Sivas çoban köpeği kökeni,Sivas Kangalı hakkında bilgi,Sivas Kangalı özellikleri

  Kangal Köpeği - Kangal Köpeği ve Özellikleri

  Kangal köpeği, Türkiye kökenli çoban köpeği ırkı Kangal çok güçlü bir köpektirBütün köpek cinslerini kolayca avlayabilir

  Kökeni

  Kangal köpeği'nin kökeni hakkında “rivayet” sayılabilecek bazı görüşler vardır Ancak, 11 Temmuz 2003'te düzenlenen I Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu'nun sonuç bildirisinde, “büyük Türk göçleri sırasında Türkistan'dan Anadolu'ya getirilen bir köpek ırkı olduğu” kabul edilmiştir


  Kangal ilçesine de adını verdiği düşünülen, Orta Asya'dan göç eden “Kanglı (Kangar)” Türk boyunun, göç ederken bu köpek ırkını da getirdiği düşünülmektedir Orhan Yılmaz, "Kangal Köpeği / Tarihi-Tanıtımı-Yetiştirilmesi-Islahı" adlı kitabında “Kanglı” Türk boyunun Orta Asya'dan göç ederken yanlarında üç şeyi getirdiklerinden bahseder; bunların at, it ve koyun olduğunu söyler Kangalların, bu boyun göç sırasında getirdiği bir ırk olduğunu kaydeder


  İlk rivayete göre, Hint Mihracesi tarafından Osmanlı padişahına bir köpek hediye edilir Bu padişah muhtemelen Yavuz Sultan Selim'dir Hediye edilen köpek Kangal'ın Deliktaş köyü yakınlarında kaybolur Köpek, tüm aramalara rağmen bulunamaz Kangal köpeğinin, bu kaybolan köpekten türediği şeklindeki rivayete göre, Kangal köpeği'nin kökeni Hindistan'dır
  Diğer bir rivayet ise, Kangal köpeği'nin kökeninin Anadolu olduğunu söyler Eski Anadolu uygarlıklarının vahşi hayvanlardan korunmak için, “aslan gibi güçlü” ve iri yarı olan bu köpekleri kullandıkları söylenmektedir


  Evliya Çelebi de, Seyahatnâme'sinde Kangal Köpekleri'nden bahseder O da, bu köpeklerin “aslan kadar güçlü” ve cüsseli olduğunu yazmaktadır Doğan Kartay, hem "Türk Çoban Köpeği Kangal" kitabında hem de I Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu'nda sunduğu bildiride, Kangalların, Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir Kartay'ın bildirisinde, Romalılarda “aslan” sözcüğünün karşılığı olan “Samson” kelimesinin, Türkçe'ye “Samsun” olarak yerleştiği ve Kangalların aslana benzetildiği için Kangalları kullanan birliğe “Samsoncular” denildiğini söylemektedir

  Özellikleri ve kullanım alanları

  Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar Dünyada kurt boğabilen tek köpek ırkıdır

  Kangal köpekleri, örnek olarak Namibya'da, Alman çoban köpeklerinden daha üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için, yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kulanılırlar

  Hiç çekinmeden bir ayıya saldıracak kadar cesur, bir pumayı, domuzu, pitbulu öldürecek kadar güçlüdür Afrika'da manda sürülerini çitalardan, sırtlanlardan ve hatta aslanlardan korumak için kullanılmaktadır Bilinen en güçlü köpek ırkıdır