Kangal Köpeği hakkında Bilgiler,Kangal Köpeğinin Çiftleşmesi

'Eğitim Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 2 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kangal Köpeğinin tarihçesi araştırıldığında en küçük bir belgeye raslanmamıştır Kangal köpeği hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur Bir rivayete göre MÖ Asurlular ve Babilliler zamanında türediği, aslan ve kaplan gibi vahşi hayvanlara karşı korunmak, savaşlarda yararlanmak amacıyla büyük bir özenle yetiştirildiği anlatılmaktadır Bu köpeğin çok rahat bir şekilde aslanı mağlup ettiği söylenmektedir

  İkinci bir rivayete göre, Hint mihracesinin Osmanlı padişahına (Yavuz Sultan Selim veya 4 Murat'a) bir köpek hediye etmesiyle başlamaktadır Sarayda bulunan ve aslanla boğuşan bu köpek aslanı öldürüyor Böylece padişahın nazarında büyük bir ilgi görüyor Osmanlı ordusu doğu seferine gelişinde Kangal Deliktaş dolaylarında köpeğin kaybolduğu ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, Kangaldaki köpeklerin bu köpeğin soyundan türediği rivayetler arasındadır

  17Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir Osmanlı İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu'ya getirdikleri ve Osmanlının Avrupa'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa Çoban Köpeğinin de bu ırktan türediği sanılmaktadır

  Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivlerinde, Kangal köpeklerinden bahsedilmekte pedigrili yetiştiriciliği yapıldığı bahsedilmektedir

  Kangal Çoban Köpeklerinin bu kadar eskilere dayanan tarihi geçmişten günümüze kadar ırk özelliğini bozmadan gelebilmesini, geçimini koyunculuktan sağlayan çiftçilerin en güvenilir dostu olmasına ve Dünya köpek ırkları arasında kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkı olmasına bağlanmaktadır Kangal köpekleri en zor iklim ve çalışma şartlarında verilen görevi cani pahasına yerine getirirler Bakım ve beslenme şartları diğer köpek ırklarına göre daha basit ve ekonomik olması neslinin devamını sağlamıştır

  kangal.jpg

  Kangal Köpeği nin Olası Kökeni
  Anadolu pek çok medeniyetin beşiği derken öylesine turistik bir ilanda bulunmuyoruz Hepimiz biliyoruz ki tarihin yazılmasında, modern insan medeniyetinin ortaya çıkışında hayranlık duyulacak bir geçmişe sahip toprakların sahibiyiz artık Tüm bu çoklu kültür tabakalarını ülkemizin bize sunduğu miras olarak kucaklamaksızın bu devasa yarımadanın hakkını yeterince verebileceğimize inanmıyoruz Anadolu ve Orta Doğu pek çok medeniyetin durmaksızın birbirinin yerini aldığı doğu ve batı toplumları arasında ciddi etkileşime girmiş bir coğrafya Birinin başladığını diğerinin devam ettirdiği, yeni gelenin yepyeni bir şeyle medeniyetin çeşitli kültür tabakalarını başka yönlere çevirdiği bir yer Köpek ve koyun ilişkisinin ayrılmazlığı söz konusu olduğunda biz bu geçmişin de Anadolu nun diğer kültürel alanları gibi diğer coğrafyalarla olan kaçınılmaz alış verişin bir ürünü olarak ele alınmasından yanayız Kesin sınırlarla ayrılmayan bir dünyanın aşırı bireyselleştirilmesinden kaçınılması, olası hataların önüne geçmekte bir güvenlik sibobu görevi yerine getirecektir

  Eldeki kanıtlar köpek-koyun birlikteliğinin bölgede 10 000 yıllık bir geçmişi olduğunu ortaya koyuyor Bu kanıtları en az 2 yüzyıldan itibaren Avrupa’nın batısından Orta Doğu içlerine kadar yayılmış var olan güçlü koyunculuk geçmişi ve onların ayrılmaz parçası günümüz sürü bekçisi köpeklerin ilk prototiplerinin varlığı takip ediyor Ancak yukarda doğu-batı etkileşiminden bahsederken toplumların her katmanının bu etkileşimden pay aldığını unutmamak gerek Siyasi ve doğal nedenlerle uzun mesafeler katteden çoban topluluklar tarih boyunca gerek koyunculuk gerekse de koyun köpeklerinin kullanımı konusundaki gelenekselleşen pratik bilgilerini gittikleri uzak coğrafyalara taşıyarak ve karşılığında sadece o bölgelere ait yeni bilgiler değil büyük bir ihtimalle de köpekleri için taze kan sağlayacak farklı köpeklerden de faydalanarak coğrafyalar arası kayıtsız bir kültür yaratmış olmalılar Bunlar hakkında elimizde çok güçlü bilgiler olmamasına rağmen Türkmenistan da bulunan ile Orta Doğu ve Anadolu da kullanılan teknikler arasında büyük farklılıklar bulmuyoruz Öte yandan tüm bunları günümüzün koyun ve köpek ırklarını da dünyanın kimliksiz ortak mirası olduğunu ima etmek için de söylemiyoruz



  Sivas kangal çoban köpeği Genel Özellikleri


  Dünyada emsali görülmemiş bir köpek türü olan Kangal Çoban köpekleri, Türkiye'de ve yabancı devletlerde haklı bir üne sahiptir Özellikle İngiltere ve Amerika'da bu köpekleri sevenler tarafından dernekler kurulmuş, yarışmalar yapılmıştır Ne acıdır ki yabancı devletlerin göstermiş oldukları ilgiyi, bizler maalesef son on-on beş yıldır göstermekteyiz

  Kangal Çoban Köpekleri çok cesur, gayet hızlı ve çeviktirler Kadın ve çocuklara karşı gayet muhlis, kötü niyetli kişilere karşı son derece caydırıcı bir silah olan Kangal köpekleri çok zeki, ön sezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar Sahibi tarafından azarlandığı zaman suçlu bir çocuk gibi başını öne eğer,sahibinin gözlerine mahsun mahsun bakarak af edilmesini bekler Hislerini yalnız hal, hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler

  Kangal Çoban Köpekleri görevlerine çok sadıktırlar Şöyle ki; dağda sürüden ayrılan veya geride kalan koyunun başından günlerce aç ve susuz bekledikleri Kangal çiftçileri tarafından anlatılmaktadır

  Kangal Çoban Köpeğine sahip çiftçilerin en büyük gurur kaynağı köpeklerinin kurt boğmalarıdır Kurt boğan köpeğe sahip olmak onlar için bir ayrıcalık ve övünç kaynağıdır

  Yüzyılların ihmaline rağmen ne ırk vasıflarından ne de yüksek ruh yapısından en ufak bir taviz vermemiştir Kan asaletine çok bağlıdır Doğuda serbestken bile başka bir karnivorla çiftleşmesi mümkün değildir 1975 yılında askeri amaçla eğitime alınmış ve asırlardır bu yönde eğitim gören köpek türlerinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlamıştır

  İyi bir köpekte bu özellikler olmalıdır:

  Zeka : Orta-yüksek düzeyde
  Güvenirlilik : Sürü hayvanına ve sahiplerine zarar vermemelidir
  Dikkatlilik : Görevine karşı ilgi ve dikkati bulunmalıdır
  Koruyuculuk :Yabancıya karşı reaksiyoner (havlama-saldırı) olmalıdır
  Güç : Olası düşmanı durduracak (kurt-hırsız) güçte olmalıdır
  Hız : Olası düşmanı kovalayıp yakalayacak hızda olmalıdır
  Cesaret :En önemli özellik olarak cesareti söyle- yebiliriz Çünkü:Cesareti olmayan bir köpek diğer 6 özelliğe sahip olsa da etkili olamaz

  Tüm bu özelliklerin hepsini en yüksek düzeyde Kangal köpeklerinde bulmamız mümkündür İşte bu özelliklerinden dolayı Kangal köpekleri dünya köpekleri arasında hak ettiği değeri ve birinciliğini her zaman koruyacaktır


  Irk Özellikleri
  Burun Ağız Yapısı
  Ağız burun yapısı kısa küt çene kuvvetlidirDişler sivri ve sağlam, dudakları sarkıktır Göz, kulak, ağız etrafı ve burun üstüne kadar siyahtır

  Gözler
  Kafatasına göre oldukça küçük yuvarlakça olup altın ve kahverengi arasında bir renktedir Göz etrafı siyahtır Bakışlar canlı ve asildir

  Kulaklar
  Orta boyda üçgen şeklinde, uçları yuvarlak, kafasına yapışık ve sarkıktır

  Kafanın ve Göğüsün Görünümü
  Önden bakıldığında aslanı andırır Kafa iri, güçlü bir boyun ile desteklidir

  Boyun
  Hafifçe eğik, güçlü ve adaleli, orta boyda, oldukça ayrık, düz, kalın kemikli, ayak bilekleri kuvvetli ve uzundur Ön göğüs arkasına göre daha geniş ve omuzlar adalelidir

  Gövde
  Gövde baştan sonra bir kare şeklindedir Vücut güçlü, adaleli, hiçbir zaman şişman değildir Dirsek hizasına kadar göğüs derin, karin hafifçe içine çekiktir

  Bacaklar
  Bacaklar güçlüdür Ön bacaklar arka bacaklara göre daha güçlüdür Ayaklar iri yapılı, kuvvetli, parmak bombeli ve siyahtır


  Kuyruk
  Oldukça yüksek olup, rahat durumda iken düşük ve kıvrık, uyarıldığı zaman sırt üzerinde yüksek ve kıvrıktır


  Vücut Rengi
  Post : Sık bir alt post üzerinde kısa ve yoğun bir tüy yapısına sahiptir

  Renk : Bozdan çelik rengine kadar olabilir Göğüste beyaz bir madalyon bulunabilir

  Ağırlık
  Erkeklerde 50-60kg Dişilerde 41-59 kg



  Kangal köpekleri topluca kurt boğdukları gibi tek başlarına da kurt boğabilirler Eğer köpek tek başına kurt boğmuşsa günlerce yerinde kalkamaz Zira hem yaralı olur hem de gösterdiği üstün efordan dolayı aşırı yorgun olur Yarasının çoğu tırnak yarasıdır Kurdu boğmak için altına aldığında yaraların çoğu karın bölgesindedir Kurt arka ayağının tırnaklarıyla üstündeki köpeği kaldırıp atmaya çalışırken yaralar Kurdun arka ayak kasları çok kuvvetlidir Kurdun açmış olduğu diş yarası ise bıçakla kesilmiş gibidir

  Kangal köpeği kurdu çok süratli kovalar ve yetiştiği zaman bazen yan taraftan süratli döş vurur, bazen de rast gele arkadan da çarpar Bu çarpışma sırasında haliyle kurtta köpekte yıkılır Sonra her ikisi birden kalkmaya çalışır Eğer köpek kurttan evvel kalkarsa, hemen kurdun boğazından tutar ve ölünceye kadar bırakmaz Fakat kurt daha evvel kalkarsa bu kovalamaca devam eder Eğer köpek iki veya daha fazla ise kurt kalkmadan köpeğin öbür eşleri kurdu boğarlar

  Bu köpekler kurdun ölüsüne kulağını dayayarak dinler ve en ufak bir harekette yeniden boğarlar Bu anda köpeklerin sahibi dahi gelse o hırsla hücum edip kurdun ölüsünün yanına yaklaştırmazlar

  Bu olaydan birkaç saat sonra köpekler uysallaşırlar ve boğazlarına kaçan kurdun kılları dolayısıyla öksürmeye başlarlar Bunun için köpeklere hemen bir koyun kesilir ve koyunun kuyruğu yedirilir

  Böyle bir olaya tanıklık etmek ve böyle bir köpeğe sahip olmak sahibi için övünç kaynağıdır