Kan Tahlillerindeki Kısaltmalar

'Sağlık Rehberi' forumunda HazaN tarafından 13 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kan tahlilinde kullanılan kısaltmalar
  Kan tahlili kısaltmaları

  RBC (red blood cells): Kırmızı kan hücreleri (Alyuvarlar) Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını belirtir.
  Düşükse anemi (kansızlık) veya kan kaybı vardır. Yüksek olduğu durumlar ise :Yüksek rakımlı yerde yaşayanlar, KOAH(Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları,astım ve bronşit gibi, böbrek hastalığı ve polisitemi hastalığıdır.
  MCV (mean corpuscular volume): Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür. MCV düşükse eritrositler daha ufaktır, yüksekse daha genişlemişlerdir.Demir eksikliği anemisinde eritrositler küçülür dolayısıyla mcv değeri düşük çıkar. B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür, MCV yüksektir.
  Hb (Hemoglobin): Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemilerde hemoglobin değeri düşer.
  MCH: Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.
  MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
  Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.
  Hct (Hematokrit): Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarının bir ölçüsüdür. Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda azalırken vücudun su kaybettiği durumlarda (örneğin ishal) veya polisitemi’de artar.
  PLT (Platelets): Trombositlerdir.Pıhtılaşmayı sağlayan hücerelerdir.
  WBC (White Blood Cells-Leukocytes): Beyaz kan hücreleri(Akyuvarlar) Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir. Enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda yükselir. Ayrıca lösemi’de yükselir.
  Düşük değerlerde çıktığında ise lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır. Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS’te lökosit miktarı (WBC) düşüktür.
  PNL: (Nötrofiller) Bakteriyel enfeksiyonlarda artar.
  Lymphocytes: (Lenfositler) Viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda artarken HIV enfeksiyonu yani AIDS’te düşer.
  Eosinophils: (Eozinofiller) Allerjide ve paraziter hastalıklarda yükselir.