Kan Damarları Ve Özellikleri Nelerdir

'Sağlık Rehberi' forumunda HazaN tarafından 10 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kan Damarları nelerdir,
  Kan damarlarının özellikleri,
  Kan damarları hakkında bilgi

  Atardamarlar: Kalpten çıkan kanı organ ve dokulara taşıyan damarlardır Atardamarlar geniş, esnek ve sağlam bir yapıdadır Dokuları oluşturan hücrelere besin ve oksijen taşırlar Kalpten akciğer atardamarı ve aort damarları çıkar Akciğer atardamarı hariç bütün atardamarlar temiz kan taşır Akciğer atardamarı kirli kan taşır Atardamarlar karıncıklardan çıkarlar

  Toplardamarlar: Tüm organlara yayılan kanı, yeniden kalbe getiren damarlardır En önemlileri, vücutta kirlenen kanı taşıyan alt ve üst ana toplardamarlardır Akciğer toplardamarı ise akciğerde temizlenen kanı kalbin sol kulakçığına taşır Toplardamarlar vücuttaki kanı, kulakçıklara getirir

  Kılcal damarlar: Kandaki besin ve oksijenin hücrelere geçmesini sağlayan damarlardır Atardamarlar ve toplardamarlar arasında bulunurlar Vücudu bir ağ gibi sararlar Kılcal damarların ince duvarından sindirim ürünleri ve oksijen hücrelere geçer Hücrelerde oluşan karbon dioksit ve diğer artık maddeler, toplardamarların kılcal uçlarına verilir Kısaca madde alış-verişi kılcallarda sağlanır

  Kanın kalpten pompalandıktan sonra vücudu dolaşarak yeniden kalbe dönmesine, kan dolaşımı denirKan dolaşımlarını anlatmadan önce şu hatırlatmalarda bulunmak gerekir

  Kalbin sağ tarafında kirli sol tarafında temiz kan bulunur

  Kalbe giren damarlar (toplardamarlar) kulakçıklardan girerken, kalpten çıkan damarlar (atardamarlar) karıncıklardan çıkar

  a Büyük kan dolaşımı: Sol karıncıktan aort ile çıkan temiz kanın tüm vücudu dolaşarak oksijeni azalıp karbondioksiti çoğaldıktan sonra, alt ve üst ana toplardamarlarla kalbin sağ kulakçığına gelmesine büyük dolaşım denir

  b Küçük kan dolaşımı: Sağ karıncıktan akciğer atardamarı ile çıkan kirli kanın akciğerlere gidip temizlendikten sonra, akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına gelmesine küçük dolaşım denir

  Ders Arası: Yüz altmış sekiz ton ağırlığındaki bir mavi balinanın kalbinin otomobil kadar, damarlarının bebek emekleyebilecek kadar büyük olduğunu ve kalbinin dakikada üç defa attığını biliyor musunuz?


  Kalp tarafından pompalanan kan vücutta değişik kalınlıktaki damarlar içerisinde dolanır Damarları yapı ve görevlerine göre üç grupta toplayabiliriz Bunlar:

  I-Atardamarlar:

  1- Kalpten kanı alarak organlara taşıyan damarlardır
  2- Karıncıklardan çıkarlar Kapakçıkları sadece, damarın kalbe çıktığı yerde bulunur
  3- Genellikle oksijence zengin, yani temiz kan taşırlar (Akciğer atardamarı kirli kan taşır)
  4- Atardamarların yapısında iç içe geçmiş üç tabaka vardır: En içte endotel, ortada kas, en dışta zar (Kas tabakada esnek teller bulunur Bu sayede atardamarlar esneklik kazanır)
  5- Atardamar kesildiğinde kanama kendiliğinden durmaz
  6- Çeperleri (duvarları) diğer damarlardan kalındır
  7- Kan akış hızı ve kan basıncı en yüksek olan damarlardır Kalpten uzaklaştıkça basınç da kademeli olarak düşer

  II-Toplardamarlar:

  1- Kanı vücuttan kalbe getiren damarlardır
  2- Kulakçıklara açılırlar İçlerinde, kalbe doğru açılan, tek yönlü kapakçıklar bulunur
  3- Genellikle kirli kan taşırlar (Akciğer toplardamarı temiz kan taşır)
  4- Toplardamarın yapısı da üç tabakadır Ancak esnek teller burada çok azdır
  5- Herhangi bir nedenle toplardamar kesildiğinde, kesilen yerin ağzı büzülerek, kanama durur
  6- Kan akış hızı ve kan basıncı daha yavaştır

  III-Kılcal damarlar:

  1- Atardamarların son kısmıyla, toplardamarların baş kısmında bulunur Toplardamarlarla atardamarları birleştiren kısımdır
  2- Kandaki besin ve oksijeni hücrelere verir, hücrelerdeki atıkları kana taşır
  3- Duvarları çok incedir Tek katlı epitel dokudan meydana gelir

  Not: Kan, atardamar →→ kılcal damar →→ toplardamar yolunu izlerken, basıncı giderek azalır

  Kan atardamar →→ toplardamar →→ kılcal damar yolunu izlerken hızı giderek azalır