Kalp ile ilgili Hadisler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda HazaN tarafından 18 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. kalple ilgili hadisler,
  kalp konulu hadisler,

  1-Yaşlı kişinin kalbi iki şey üzere gençtirYaşama sevgisi ve mal sevgisi?(CSağir-6145)

  *Kalbini terbiye etmeyenlerde bunlar ortaya çıkar, edenlerde ise;gayret ,cihat ve ilime dönüşür

  2-Müminin kalbi tatlıdır tatlılığı da sever? (CSağir-6147)

  *Mü?min tatlı şeyleri sever ,kendisi de tatlıdır ,ahlakı da?
  *Zemzem ve Hurmada Mü?minin kalbi ile bağlantı vardır

  4-Şükreden bir kalp, zikreden bir dil ,saliha bir hanım din ve Dünya işlerinde bunların hepsi insanın sahip olduğu en hayırlı şeylerdir? (CSağir-6148)

  5-Adem oğlunun kalpleri kışın yumuşar çünkü Allah (cc) Adem (as) mı çamurdan yarattı, çünkü kışın kar çamuru yumuşatır? (CSağir-6149)

  6-?Kalp hükümdardır,onun birtakım askerleri vardırHükümdar düzgün olunca askerler de düzgün olur,bozuk olunca askerler de bozuk olur? (CSağir-6191)

  7-Şüphesiz Adem oğlunun kalbi serçe kuşu gibidir, günde yedi defa döner ,çevrilir durur? (CSağir-2342)

  8-Adem oğlunun kalbi her bir vadide bir şubedir,çeşittirKim kalbini her bir şeye uydurursa onu hangi vadide helak edeceği Allah?ın umurunda bile olmazKim de tevekkül ederse Allah onun şubelerinin hepsine yeter? (CSağir-2343)

  9-Şüphesizki Ademoğllarının kalplerinin tamamı Rahman olan Allah?ın kudret parmakları arasında tekbir kalp gibidir kul nereye çevrilmeyi istiyorsa Allah?ta onu oraya istediği gibi çevirir? (CSağir-2344)

  10-Kalbe nur girince genişler,rahatlar Bunun alameti nedir Ya Rasulullah dediler? Dedi ki;Ahiret?e yöneliş,Aldatma yurdundan (Dünya) uzaklaşma,Ölüm gelmeden ölüm için hazırlık? (Tirmizi)

  11-Şanı yüce olan Allah suretlerinize ve mallarınıza bakmaz,ancak kalplerinize ve amellerinize bakar? (CSağir-1832)

  12-Şüphesiz ki beden de bir parça vardır; o düzgün olursa bedenin tamamı düzgün olur,bozuk olursa bedenin tamamı bozuk olurDikkat ediniz ki o kalptir?

  13-Kulun imanı istikamet bulmaz, ta ki kalbi doğrulmadıkça; Kalbi istikamet bulmaz,ta ki dili doğrulmadıkça? (Ahmet b Hanbel- Müsned-C3 S198)

  *Dil ibrik gibidir, kalpte ne varsa onu boşaltır

  14-Adem oğlunun kalbi tencereden daha çok değişkendirTencere kaynarken suyun toplandığı gibi? (CSağir-7300)

  15-?Kalbin misali;çöldeki bir tüy gibidirRüzgar onun içini dışın, dışını içine çevirir durur? (CSağir-8135)

  16-?Dört şey şakiliktendir Göz katılığı (ağlayamamak), Kalp katılığı,hırs,uzun emel? (CSağir-921)

  *HzÖmer size ölüm ne kadar uzaktır diye sorunca ;göz ile kaş arası diyenlere siz uzun emel üzeresiniz der Ölüm gözün beyazı ile siyahı kadardır der

  17-?Dünya?da züht sahibi olmak, kalbi ve bedeni rahatlatırDünya ?ya rağbet ise kalbi ve bedeni yorar? (CSağir-4594)

  18-?Saflarınızı düzeltiniz,kalpleriniz ayrı düşmesin? (CSağir-4729)

  *Beden olarak aynı safta olmayanın kalbi de beraber olamaz
  19-?Alçak gönüllü olmayı tavsiye ediyorum Alçakgönüllülük kalp amelidir? (CSağir-5517)

  *Kalbi mütevazi olanın zahiri de mütevazidir

  20-?İlim iki kısımdır;Kalp ilmi ki;faydalı olan budurDil ilmi olan ki;ademoğlunun aleyhine kullanılacak ilimdir? (CSağir-5717)

  21-?Kalp hükümdardır ,hükümdar düzgün olunca tebası da düzgün olur ,bozuk olunca tebası da bozuk olur? (CSağir-5752)
  22-?Şarkı ve türkü, suyun baklayı büyütüp yeşerttiği gibi kalpte münafıklığı büyütür? (CSağir-5809)

  *İcra eden,sözler,mekan,mana dine aykırı olmaz ise caizdir

  23-?Vera sahibi ol ki;insanların en abidi olasınKanaat sahibi ol ki; insanların en çok şükredeni olasınKendi nefsin için istediğini insanlar için de iste ki;mü?min olasınSana komşu olana komşuluğu güzel yap ki; Müslüman olasınGülmeni az yap gülmenin çoğu kalbi öldürür? (CSağir-6422)

  24-?Körlüğün en şerlisi kalp körlüğüdür? (CSağir-9689)

  25-?Kalb kalb diye isimlendirildi,çünkü döndüğündenKalp, çölde rüzgarın içini dışına dışını içine çevirip durduğu ağaca takılmış bir tüy misalidir? (CSağir-2595)

  26-?İslam açıkça yaptığımız amellerdir,imanın yeri ise kalptir? (CSağir-3060)

  27-?Saffanb Muattal?a dokunmayın onun dili pis kalbi temizdir? (CSağir-4224)

  28-Kırallara sövme ile kalbinizi meşgul etmeyinOnların ıslahı için dua etmek sureti ile Allahu teala?ya yakınlık arayınız? (CSağir-9805)

  *Allah onların kalplerini size karşı yumuşatı

  29-Kul bir hata işlediği zaman kalbine simsiyah bir nokta konurEğer günahtan kendini çeker,tevbe ve istiğfar eder se kalbi cilalanır,etmez se ta ki;kalbini kaplayıncaya kadar
  nokta artırılır ? (CSağir-2070 , Tirmizi-tefsir 83 ,İMace-tevhit 29 )

  30-Allahu teala buyurdu ki; Ben öyle mahluklar yarattımki dilleri baldan tatlı,kalpleri kaktüsten daha acıdır?

  31-Allahım korkmayan kalpten, faydasız ilimden,kabul edilmeyen duadan sana sığınırım? (CSağir-1490)

  32-Allahım;Kalbimi nurlu kıl,lisanımı nurlu kıl,bakışımı nurlu kıl,işitmemi nurlu kıl? (CSağir-1513)

  33-Allahım kalbimi nifaktan ,amelimi riyadan,dilimi yalandan,gözümü hain bakmaktan koruŞüphesiz ki sen gözlerin hain bakışlarını ve göğüslerde gizlenenleri bilirsin? (CSağir-1529)

  34-Şüphesiz ki kıyamet günü kulların Allah?a en uzak olanı kalbi katı olan kişidir?