Kadir Gecesinin Mahiyeti

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 8 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kadir Gecesinin Mahiyeti ve İhyası  Kadir Gecesinin Önemi Ve Mahiyeti

  Kuran-ı Kerimin 97. suresi olan Kadir Suresinde Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır:

  Bin Aydan Hayırlı Bir Gece

  Bu gecede kaderin bir çeşit istinsahı yapıldığı anlaşılıyor. Yani İmam-ı Mübînden, Kitâb-ı Mübîne istinsahı. Nazarı oraya ulaşanlar, kaderin bu kısmına da muttali olabilirler. Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraçta seslerini duyduğu kalemler de bunlar olsa gerek

  Meselenin diğer bir yüzü de, Kadir Gecesi kadr'den gelir. Yani o gece bir kadirşinaslık rûh ve manası nümayandır. Öyle ise o gecenin kadrini bilin ki, kadriniz bilinsin. Ayrıca Allahın (cc) fevkalâdeden atâsının verildiği şeyler de olabilir bu gecede. Tıpkı ulûfe gibi

  Bu gece, bin aydan hayırlı olmasına gelince bu kesretten kinayedir ve herkes için de söz konusu değildir. Belki her geceyi Kadir bilenler içindir. Evet sanki o, her geceyi ihyâ etmiş de, bu gecede bardağı taşıran rahmet damlayıvermiş Derken kul, damla ile deryaya ermiş Gizli olmasında da ayrı bir sır vardır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onu önce biliyordu, sonra unutturuldu. Ta ki, ihyâ edilsin. Sadece bu geceyi ihyâ eden de belki hissemend olabilir ama her geceyi Kadir bilip ihyâ edenin nasipdar olacağından şüphe yoktur.

  Biz Kuranıı Kadir Gecesinde indirdik.

  İslâmın şiarı olan Kuran insanlara dünlerini, bugünlerini ve yarınlarını bildirmiş, yüreklerdeki İslâmı ihya etmiş, kainata esenlik getirmiştir. Evet, insanlığa rehber olan, ışık tutan, hakkı batıldan ayıran, yoldaki işaretleri(!) ve musibetleri(!) bize gösteren, öğreten Kuran Kadir/Kader Gecesi indirilmiştir. Fakat bu geceyi asıl önemli kılan Kuranın yeryüzüne, insanlık ve cinler âlemine inip inmemesi değil, bizim dünyamıza, yaşantımıza, yüreğimize inip inmemesidir.

  Kadir Gecesini sen nereden bileceksin

  Ne hazindir ki insan küresel ve gelip geçici sorunlara, bunalımlara boğulmuş, dünyevi uğraşlara dalmış, ilerlemiş fakat maddi-manevi dengesini kaybetmiştir. Kuranı raflarına mahkûm bırakan bu zihniyet, aslında bilinçlerini mahkûm etmiş; bilgisiz ve cahil oluşundan dolayı gecenin dolayısıyla vahyin, Kuranın hikmetini, mahiyetini kavrayamamıştır. Kuranı yaşantılarından(!) raflarına kaldırmışlardır.

  Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

  Bu kitap öyle yüce bir kitap ki, onun indiği gece, onun yaşantımıza, yüreklerimize indiği gece bin aydan daha hayırlıdır. Gecenin önemi kendisinden değil, vahyindendir. Kuran ile yoğrulmuş bir gece Kuransız geçen bir ömürden daha hayırlıdır. Aynı şekilde Kuransız bir ömür de bir gece kadar değersizdir. Nasıl bilgiye can veren, ehemmiyet veren bilinçse, insana da can veren, ehemmiyet veren yüreğinde taşıdığı Kurandır.