Kadir gecesinin anlamı hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 25 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. (Duhan Suresi 3.)

  “ Kadr kelimesinde “tazyik manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki dünya onlara dar gelir.

  Bir hadiste “O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır buyurularak buna işaret edilir. (Hak Dîni Kurân Dili 9:5970)

  Kadir Gecesinin Ramazanın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte Ramazanın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i Şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir. “Onu yirmi yedinci gecede arayınız mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir. (Müsned 2:27)

  Bu rivayetlerin ışığında İslâm âlimleri Kadir Gecesinin Ramazannın yirmi yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya edegelmişlerdir.

  Bunun için müminler mümkün mertebe vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kurân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir.