Kadir gecesinde hangi namazları kılmalıyız

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 29 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kadir Gecesinde Kılınan Namaz  Kadir Gecesinde Hangi Namaz Kılınmalı

  Hz. Aişe (ra) annemiz Resulullahın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet eder

  Her kim kadir gecesini ihya eder; içinde iki rekât namaz kılar, bu gecede istiğfar ederse, Allah-u Teala kendisini bağışlar. Allahın rahmetine dalar, Cebrail (as) kendisini kanatları ile sıvazlar. Cebrail (as) kanatları ile kimi sıvazlarsa o kişi cennete girer. (İmam Gazali - Kalplerin Keşfi)

  Rivayet edildi ki; Her kim kadir gecesinde iki rekât namaz kılar da her bir rekâtında 1 fatiha 7 kere ihlâs okursa selam verdiğinde ise 70 kere

  Estağfirullahe ve etübü ileyh (Allaha tövbe eder ve mağfiret talep ederim) derse Allah-u Teala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allah-u Teala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz. (Gunye, Dürre-tül Vaziin)
  Rivayet edildi ki; “Kadir gecesi namazının en azı iki rekât, ortası yüz rekât ve en çoğu da bin rekâttır. 100 rekât kılınacaksa Fatihadan sonra bir kere Kadir Suresi, 3 kere ihlâs suresi okunur. İki rekâtta bir selam verilir. Selamdan sonra Resulullaha (asm) salât-ü selam okunur. (Şirat-ül İslam, Ruh-ul Beyan)

  Tesbih Namazı

  Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rekatlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek icap eder: Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

  - Tesbih Namazının Kılınışı:

  Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. Allâhü Ekber diyerek namaza başlanır.

  Yukarıdaki tesbih

  Sübhâneke den sonra 15 kere,
  Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
  Rükûda 10 kere,
  Rükûdan doğrulunca 10 kere,
  Secdede 10 kere,
  Secdeden doğrulunca 10 kere,
  İkinci secde de 10 kere,
  okunur.

  Böylece birinci rekat kılınmış olur. İkinci rekate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10′ar kere okunarak 4 rekat tamamlanır.

  Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rekatte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü den sonra, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik, üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da Sübhânekeokunacaktır.

  Ayrıca bu gece 4 dört rekât olan şu namaz da kılınabilir

  Birinci rekâtta bir fatiha üç kadir suresi,
  İkinci rekâtta bir fatiha üç ihlâs suresi,
  Üçüncü rekâtta bir fatiha üç kadir suresi,
  Dördüncü rekâtta bir fatiha üç ihlâs suresi okunur.

  Namazdan sonra bir defa Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd denir. Sonrasında yüz defa inşirah suresi, yüz defa kadir suresi okunur. Yüz defa da Resulullahın (asm) Hz. Aişe validemize öğrettiği şu dua yapılır.

  اَ للّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَا عْفُ عَنّىِ

  Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbül-afve fafü anni.
  Mümkünse, kandil gecesi olması hasebiyle bir de tesbih namazı kılmalıdır. (Mekasıdut Tâlibin)
   
 2. Kadir Gecesinde Kılınacak Namazlar


  Kadir Gecesi Namazı
  Kur'an'da "Bin aydan daha hayırlı" olarak tabir edilen tek gece Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin de önemi çok büyüktür. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

  "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

  "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

  Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır. Bunun yanında eğer mümkünse tesbih namazı kılınır.

  1.rekatta: 1 Fatiha, 3 İnna enzelnâhü

  2.rekatta : 1 Fatiha,3 İhlası Şerif

  3.rekatta: 1 Fatiha,3 İnna enzelnâhü

  4.rekatta : 1 Fatiha, 3 İhlası Şerif

  Namazdan sonra 1 defa:

  Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd

  100 defa Elem neşrah leke...

  100 defa İnna enzelnâhü

  100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

  Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapılır.

  "Ey Allah! gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet."

  Kadir Gecesi Çekilmesi Gereken Tesbihler

  Hz Aişe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim. Oda şöyle buyurdu;

  "Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni"
  Anlamı: Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet. (Tirmizi)

  Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
  Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

  Lailahe illallah
  kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)