Kadir Gecesi Okunacak Esmalar

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 14 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kadir Gecesi Okunanan Esmalar
  Kadir Gecesi Okunacak Esmaül Hüsnalar

  Ya Latif

  Manası: Sınırsız ve sonsuz lütuf sahibi olan, her işin tüm inceliklerini bilen, bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen yerlerden lütufta bulunan, tüm hak arzuları yerine getiren.

  Ya Macid

  Manası: Kadir ve şanı çok yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan.

  Okayan kişi maddi ve manevi bolluk, bereket içerisinde yaşar. Herkes tarafından sevilir. Malın mülkün artması, maddi ve manevi zengenlik için okunur. Sözü herkes tarafından kabul olur ve çok saygı duyulur.

  Ya Malikü'l Mülk

  Manası: Mülkün ebedi ve ezeli sahibi.

  Okuyan kişinin malı mülkü çoğalır, rütbesi yükselir, terfi eder, şanı ve şerefi artar. Ticarethanesinin kazancı çok yükselir, maddi ve manevi zarardan korunur. Güven içinde bir yaşam sağlar.

  Ya Mani

  Manası: Dilediği şeyin meydana gelmesine, oluşmasına izin vermeyen, engelleyen.

  Bu esmanın okunması olumsuz olayların gerçekleşmesine engel olur.

  Ya Mecid

  Manası: Şanlı, şerefli, yapma ve yaptırma gücü sonsuz derece büyük olan.

  Okuyan kişi şan ve şerefinin, saygınlığının artmasını, maddi ve manevi şükselişini sağlar. Okuyan kişi terfi eder, mevkisi yükselir. Tahmin bile edemediği kişilerden destek görür, işsizse iş bulur. Her yaptığı iş başarı ile sonuçlanır.

  Ya Melik

  Manası: Tüm kainatın sahibi ve mutlak suretle hükümdarı.

  Okuyan kişi zulüm ve zorbalıkla karşılaşmaz. Saygınlık ve değer görür. Korunur ve desteklenir. Çok mal ve mülke sahip olur. Şanı şerefi artar.

  Ya Melik

  Manası: Tüm kainatın sahibi ve mutlak suretle hükümdarı.

  Okuyan kişi zulüm ve zorbalıkla karşılaşmaz. Saygınlık ve değer görür. Korunur ve desteklenir. Çok mal ve mülke sahip olur. Şanı şerefi artar.


  Ya Metin

  Manası: Çok sağlam, güçlü, herşeye gücü yeten, çok kuvvetli ve çok dayanıklı.

  Okuyan kişi çok güçlü, kuvvetli ve dayanıklı olur, sırtı yere gelmez, maddi ve manevi güçlenir.

  Ya Muğni

  Manası: İstediğini istediği anda, istediği kadar zengin eden.

  Maddi ve manevi zenginliğin, bolluğun esmasıdır. Okuyan kişi servet ve mülke sahip olur. Cüzdanı her zaman dolu ve bereketli olur. Her türlü darlığı bolluğa çevirir. Manevi olarak karanlıktan aydınlığa çıkarır.

  Ya Muhsi

  Manası: Bizlere sonsuz gibi gelen şeylerin hepsinin sayısını niceliğini bilen.

  Okuyan kişi güçlü bir hafızaya ve zekaya sahip olur. Zihni mükemmel çalışır. Kişiyi başarıya ve zafere taşır. İdrak gücü artar, bilimeyenlerden haberdar olur. Sınava çalışan kişilerin okumasında çok fayda vardır.

  Ya Muhyi

  Manası: İsrafil Aleyhisselam'ın tespihidir. Dirilten, hayat veren, canlandıran.

  Ümit kesilmiş herşeyi canlandırabilecek bir gücü vardır. Tıbbın bile aciz kaldığı hastalıklara şifadır. ümit kesilmiş işleri ya da ilişkileri canlandırır. Doktorların okumasında çok yarar vardır.

  Ya Muid

  Manası: Yok edip tekrar can veren, dirilten, halden hale geçiren.

  181 defa Ya Mübdi, Ya Müid esmaları okunursa ümit kesilen işin yaşama geçmesi veya elden çıkanın geri dönmesi için çok daha etkili olur.

  Ya Muizz

  Manası: Şan ve şerefi yükselten, izzet veren.

  Okuyan kişinin şanı, şerefi ve şöhreti artar. Mertebesinde çok yükselir. Herkes tarafından saygı, sevgi ve itibar görür.