Kadınların namazı evde kılmak mı yoksa camide kılması sevaptır

'Dini Bilgiler' forumunda Aderito tarafından 2 Ara 2012 tarihinde açılan konu

  1. Kadının namazlarını evinde kılması mı, cemaatle camide kılması mı daha sevaptır?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır” (Müslim, Salat 134-137).    Hz. Peygamber, mescide gitmelerine izin verdiği, hatta teşvik ettiği (Buhari, İdeyn 15-21; Müslim, Salatü’l-’ideyn, 1-3, 10-12). kadınların, dikkat çekecek şekilde giyinmelerini (Müslim, Libas, 34) ve koku sürünmelerini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: “Kadınlar cemaate katılmak istedikleri zaman, koku sürünmesinler” (Müslim, Salat 141-142).    Kadınlar için farz namazları evlerinde kılmaları daha faziletli ise de, camide cemaatle kılmalarında da bir sakınca yoktur. Ancak güvenlik sorunu varsa veya fitne söz konusu ise ihtiyatlı olunmalıdır. Nitekim geçmiş kaynaklarda konu tartışılırken bu merkezde ele alınmıştır (Bkz. Zeyla’i, Tebyinü’l-Hakaik, Kahire, 1313, I, 139, 168; İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , I, 380).
     
Yükleniyor...