Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi?

'Dini Bilgiler' forumunda CalviN tarafından 8 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


  1. Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi?
    Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır.” (Ebû Dâvud, Salât, 53; Hâkim, el-Müstedrek, I, 327) Hz. Peygamber’in, kadınların mescide gitmelerine izin verdiği, hatta Ramazan ve Kurban bayramları gibi toplumun beraberce kutladığı sevinçli günlerde onların da bayram sevincini yaşamaları için camiye gelmelerini teşvik ettiği (Buhârî, Îdeyn 15, 21; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12) kaynaklarımızda yer almaktadır. Bununla birlikte Allah Resulü (s.a.s.) camiye gelecek kadınlara bir takım tavsiyelerde bulunmuş; dikkat çekecek şekilde giyinmelerini (Müslim, Libas, 125) ve koku sürünmelerini yasaklamıştır. (Müslim, Salât, 141-142) Buna göre kadınlar için farz namazları evlerinde kılmaları daha faziletli ise de, camide münferit olarak veya cemaatle kılmalarında da bir sakınca yoktur. Ancak güvenlik sorunu varsa veya fitne söz konusu ise ihtiyatlı olunmalıdır. Nitekim geçmiş kaynaklarda konu tartışılırken bu merkezde ele alınmıştır (Zeylaî, Tebyîn, I, 139, 168; İbn Nüceym, el-Bahr, I, 380).