Kadınlar namazda ellerini nasıl bağlar

'Dini Bilgiler' forumunda Blue tarafından 16 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


  1. Kadınlar namazda ellerini erkekler gibi bağlayabilirler mi?

    Namazda, sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde elleri bağlamanın sünnet olduğu hadislerle sabittir (Buhari, Ezan 87; Müslim, Salat 54; Ebu Davud, Salat 120; Tirmizi, Mevakitü’Salat 75; İbn Mace, İkametü’s-Salat 3; Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, XI, 7). Ancak sünnette bu bağlamanın nerede olacağına dair bir hüküm yoktur. Erkekler bazı mezheplere göre göbek altından, bazı mezheplere göre göğüslerinin üzerine, bazılarına göre ise göğüs altından (göbek üstünden) ellerini bağlarlar. Bu konuda her bir mezhep, sahabe ve tabiin büyüklerinden birinin söylediğini veya ondan gördüğü uygulamayı tercih etmiştir.    Kadınların ellerini bağlaması, namazda elleri bağlamanın sünnet olduğunu kabul eden alimlerin ittifakına göre, göğsün üzerine bağlama şeklindedir. Bu bağlama şekli, kadınların vücut yapısı bakımından tesettürün ruhuna daha uygun bir davranış olarak yorumlanmıştır. Bu yorum ve eskiden beri süren uygulama, kadınların el bağlamalarının Hz. Peygamber devrinde de böyle olduğunu ileri sürmeye imkan verecek nitelikte gözükmektedir (İbnü’l-Hümam, Fethulkadir, I, 291-292, Beyrut, 1424/2003; Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 49; Tahanevi, İ’laü’s-Sünen, II, 191-200, Karaçi, 1414). Namazda ellerin nerede bağlanacağına dair ileri sürülen görüşler, namazın esasını ilgilendiren hususlardan olmadığından bu görüşlerin herhangi birine göre davranan bir kişinin namazına halel gelmez.