Kadına Müşrikler Değer Vermezlerdi Hakkında Ayetler

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 15 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kadına Müşrikler Değer Vermezlerdi Hakkında Ayetler


  Dediler ki: «Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet (yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın erkek) hepsi onda ortaktır.» Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
  En'âm : 139

  Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.
  Nahl : 58

  Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!
  Nahl : 59

  Kitab'ı ve mizanı hak olarak indiren Allah'tır. Ne biliyorsun, belki de kıyamet saati yakındır!
  Şûrâ : 17

  Onlardan biri, Rahmân'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir.
  Zuhruf : 17

  Yoksa kızlar O'nun, oğullar da sizin mi?
  Tûr : 39

  Demek erkek size, dişi O'na öyle mi?
  Necm : 21

  O zaman bu, insafsızca bir taksim!
  Necm : 22