Kadın Erkek Eşitmidir?

'Dini Bilgiler' forumunda DiScOvErEr tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kadın - erkek eşitliği söz konusu mudur?

  Bu soruya hemen "evet" veya "hayır" demek çok zor. Çünkü, soru bu haliyle yeterince açık değil. Onu bir başka soru ile açmak gerekiyor. "Nerede? Hangi konuda? Ne yönden?" gibi. Eğer, "hukukî açıdan" soruluyorsa, cevap olarak "evet" diyebiliriz.

  Eğer, her hususta denilirse, o zaman, bu soruya cevap vermeye gerek kalmayacaktır. Zira, cevabı sorunun içindedir. Madem ki, iki ayrı cinsten söz ediliyor. Öyleyse mutlak eşitlik nasıl düşünülebilir?

  Kadınla erkeğin eşit oldukları sahalar bulunduğu gibi, erkeğin kadını çok gerilerde bıraktığı, yahut onun çok gerisinde kaldığı sahalar da mevcut. Onun için, meseleyi sadece bir tek madde çözümlemek mümkün değil.

  Şayet, "Kadınla erkek arasında iyi insan, üstün insan olma noktasında bir fark var mıdır?" diye sorulursa o zaman şunu hemen belirtmek isteriz: Hakimiyet başka, üstünlük ve fazilet daha başkadır. Bu ikincisinde hemen çalakalem şu yahut bu üstündür, demek çok zordur. Çünkü, kadın olsun erkek olsun, her insan Allah ın kuludur. O, hangi kulunu üstün tutuyor, daha çok seviyorsa ve hangi kulundan razı ise üstünlük ancak onundur. İlahi ferman olan Kur ana baktığımızda, üstünlük ölçüsü olarak, karşımıza cinsiyetin değil takvanın çıktığını görüyoruz. Evet, Allah indinde üstünlüğün ölçüsü takvadır.

  Nedir takva? En kısa ifadesiyle Allah tan korkmak, günahlardan sakınmak, Onun razı olmadığı hareket, tavır, hal ve sözlerden uzak durmak. Onun rızasına ermeyi en büyük maksat bilip, bunu kaybetmekten son derece korkmak. İşte, kim böyle yaparsa üstün insan, faziletli insan odur. Bu noktada cinsiyete itibar edilmemiştir.

  Takva dendi mi hemen salih ameli hatırlıyoruz. Salih amel, yani, hayırlı, güzel işler görmek. Onda da cinsiyete itibar edilmiyor. Mesela okunan her Kur an harfine karşılık on sevap verilmişse, bu bütün insanlar için böyledir. Kadına daha az, erkeğe daha çok sevap söz konusu değil.

  Soruyu bir de psikolojik yönden ele alabilir ve şöyle sorabiliriz: Kadınla erkek arasında psikolojik yönden farklılık var mıdır?

  Bu soruya hiç tereddüt etmeden elbette diye cevap veririz. Kadınla erkek arasındaki psikolojik farklılık kendini çocukluk çağından itibaren göstermeye başlar. Erkek ve kız çocukların oyuncakları farklıdır. Bir kız çocuğu en çok oyuncak bebekleri sever. Henüz evlilik nedir bilmediği o yaşlarda, bebeklerini bağrına basar, öper, elbiselerini değiştirir, beşikte sallar ve uyutur. Günün büyük bir kısmını onlarla geçirir. Erkek çocuk ise, taksi, uçak, tabanca gibi oyuncaklara daha fazla rağbet gösterir.


  Bu çocuklar büyüdüklerinde bu defa, sohbetleri değişir. Erkeklerin toplantılarında daha çok, iş hayatı yahut politika konuşulurken, kadınlarda ön sırayı ev eşyaları ve örgüler alır.

  Kabiliyet yönünden de iki cins arasında bariz bir fark var. Erkek, terkip ve tahlilde, kadın ise taklit ve ezberde daha ileri. Bir misal ile anlatmak gerekirse; erkek bir mimari eseri ortaya koymakta, onun bütün bölümlerini güzelce yerleştirmekte, kadından daha ileri. Kadın ise, o eserin herhangi bir bölmesini ince nakışlarla süslemekte erkekten çok daha hassas.

  Erkek dış aleme daha açık. Şefkatte kadından geri, ama teşebbüs kabiliyetinde ileri. Kadın ise erkeğe nispeten daha içe dönük. Bunun en büyük faydası, yavrusuna ve yuvasına göstereceği ihtimam.

  Bu iki cinsin zafiyetleri de farklılık gösteriyor: Erkekte, tahakküm ve baskı hastalığı mevcut. Kadında ise, gösteriş ve desinler belâsı.

  Kadının en bariz bir özelliği de hassasiyetidir. Buna "teessürilik" deniliyor. Kadın, çevreden etkilenmekte erkekten daha hassas. Dolayısıyla, telkine kapılmaya, aldatılmaya ondan daha müsait.


  Kadında sezgi gücü, erkekten çok kuvvetli. Değişikliğe ondan daha çok ihtiyaç duymakta, yenilik ve heyecana daha açık. Vücut büyüklüğü itibariyle ve güç ile kuvvet yönünden, kadın erkekten genellikle daha geri. Bunun neticesi olarak, sığınma ihtiyacı kadında kendini daha fazla hissettiriyor. Ama bazılarında bu ihtiyaç, aşağılık kompleksine dönüşüyor; bu da erkeklik kompleksi olarak kendini gösteriyor.

  Kadın, hayat arkadaşına (ona nispetle) daha çok bağlı. Ondan daha vefalı. Dünya sevgisinde erkekten çok ileri.

  Kadını bu psikolojisi içinde değerlendirmek ve onun erkekleşmesine değil, ideal bir kadın olmasına çalışmak gerekir.


  Etrafımıza şöyle bir göz atalım. Bütün canlılarda bedenler ve ruhlar arasında mükemmel bir uygunluk var. Ceylan ruhunu, aslan bedenine sokmak ve onu aslanca davranmaya zorlamak, en başta o sevimli ruha zarar verir. Her kükreyişte ruhundaki letafetten birazını kaybeder; her hamlede kendi öz güzelliğinden bir parçayı harap eder. Kadın ve erkek eşitliği diyerek kadını erkekçe davranışlara itmek de en başta kadına zarar verir.


  Aslında, bu vadide gösterilen kasıtlı ve yoğun faaliyetler, bir bakıma hiçbir şeyi değiştirememiştir. "Hüküm çoğunluğa göre verilir." kaidesinden hareketle şöyle diyebiliriz: Kadınlar yine fabrikatör olmaktan çok işçi, hâkim olmaktan çok kâtip, amir olmaktan çok sekreter, pilot olmaktan çok hostes, patron olmaktan çok tezgâhtardırlar. Zira, yaratılışı değiştirmek mümkün değildir.


  Maalesef, kadına lâyık olduğu yeri bir türlü veremedik. Ya onun rızkı bize bağlıymışçasına, kendisine aşırı derecede hükmetmeye kalktık, ona haksız muamelelerde bulunduk, yahut, kendisine çok fazla fırsat verdik, onu erkekliğe heveslendirdik ve mahvettik.
    2. Cevap: Kadın Erkek Eşitmidir?

  Üstünlük dediğimiz şeyin ne olduğu karar vermeliyiz. Üstünlük her konuda sözü geçen, bütün vasıfların en iyisini temsil eden anlamında değildir. Kahraman olmak demekte değildir. Kimisi içinde parası olan üstündür. Bunlar beşer saçmalıklarıdır.
  Erkekle kadın kıyaslanamayacak derecede farklı yaratılmışlardır. Kıyas yapıp helede bundan sonra eşitlik çıkarmak elma=armut demek gibi birşey olur.İikiside ham madde olarak aynı ama biri elma biri armut nasıl kıyas edilebilir ki. Ne fiziksel, ne fıtrat bakımından herhangi bir benzerlik yokken çıkıp eşitlik kavramını çıkardılar ki beşerler dünya işleriyle biraz daha meşgul olsun. Kadın güçsüzdür, erkek güçlüdür. Kadın narindir, erkek kabadır. Yani bunlar herkesin bildiği en basit örnekler. Anatomik olartak incelendiğinde Rabbül Alemin kadına erkekte bulunmayan, erkeğede kadında bulunmayan hormonlar yaratmıştır ki eşit olmasınlar diye. Fıtratlarını farklı yaratmıştır tamamlasınlar diye.


  Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı, Ayaklarından değil! Öyle olsaydı ezilirdi..
  Başındanda yaratılmadı, Üste çıkmasın diye..
  Kolun biraz altından korunsun diye..
  Kalp hizasından sevilsin diye..
    3. Cevap: Kadın Erkek Eşitmidir?

  öncelikle eşitliği gerçekten istemeli.
  erkeklere soralım:
  - gerçekten ve gerçekten eşit olmak istiyor musunuz?

  erkekler:
  - istemiyoruz

  böyle olunca da kitaplara nasıl geçsin kadın-erkek eşitliği.
    4. Cevap: Kadın Erkek Eşitmidir?

  Katılıyorum.WİSH çok doğru söylemişsin...Ekleyebileceğim tek şey var:İsterseniz her şeyi eşitleyebilirsiniz ama adil olamayabilirsiniz.Ancak her şeyde adil olursanız işte o zaman tam eşitliği sağlamış olursunuz.
    5. Cevap: Kadın Erkek Eşitmidir?

  bu konu üzerine çok kişiyle muhabbete girdim herkes kendi bildigine inanıyor tabi (doğru veya yanlış)ne kadar kanıtlasak da... Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden mi yaratıldı? bu soruyla karşılaştım çoğukez Kur' ân-ı Kerîm'de böyle bir açıklama var denildi aslında böyle birşey yoktur.. Kitab'ı Mukaddes'in birinci bölümünde bu olay şöyle yazılmıştır: Tevrat-Tekvin 2/21-22: «Rabb Allah Ademin üzerine derin uyku getirdi ve o uyudu ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapladı ve Rab Allah Ademden aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu Ademe getirdi.»
  yani kadın ve erkek bütün bir nefsin iki eşit parçasıdır sadece erkek kadını korumak kollamakla görevlendirilmiştir...
    6. Cevap: Kadın Erkek Eşitmidir?

  Aslında Esıt Allah Hep Bı Esıtlık Vermıs
  Erkegın Bı Zorlugu Varsa Bayanında Vardır
  Yanı Hep Esıttır Düye Düşünüyorum
    7. Cevap: Kadın Erkek Eşitmidir?

  kadın, erkek arasında, değiştirelemez farklar vardır.
  30 kilo çuvalı, bir kadın kaldıramazsa ona "yazıklar olsun, bir çuvalı kaldıramadın" demez kimse.
  istenen, olması gereken eşitlik böyle konular değildir.

  kadının erkeği, erkeğin kadını tamamladığı bir gerçektir.

  erkek ve kadın ikisi de okuyup çalışabiliyor. bu şartlarda,
  - miras kaldığı zaman nasıl paylaşılacak?
  - evin reisi kim; kararlar nasıl alınacak?
  - boşanma nasıl olacak?
  - resmi bir iş için tanıklık yapılırken, kadın, erkek eşit mi?
  ve herkesin bildiği daha başka konular.

  önemli olan konularda eşitliği sağlamak için yasa çıkarırken neleri örnek alıcaz?
   


Similar Threads: Kadın Erkek
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler kadınların namaz kılış ile erkek namaz kılışı arasındaki benzerlik ve farklılıklar 22 Aralık 2012
Dini Bilgiler İslamiyette Kadın Erkek İlişkileri 7 Şubat 2012
Dini Bilgiler Erkekler cumadan çıkmadan kadınlar namaz kılabilir mi 13 Haziran 2011
Dini Bilgiler Kadın erkeklerle aynı safta namaz kılabilir mi 22 Ocak 2010
Dini Bilgiler Cennetle müjdelenen 4 kadın kimdir? hakkında hadis 16 Mayıs 2017