kaç rekat kıldığını unutan namazı nasıl tamamlar

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 20 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Son rekatı kıldığı zannı ile son oturuşu yapan birisi namazını nasıl tamamlar?

    Farz veya nafile namaz kılarken, son rekattan önceki herhangi bir rekatın sonunda, bu rekatları son rekat zannederek oturup teşehhütte bulunduktan sonra selam veren bir kimse; şayet göğsünü kıbleden çevirmek, konuşmak ve gülmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmamışsa, hemen ayağa kalkarak kalan rekatları tamamlar. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar; böylece namazı tamamlanmış olur. Fakat namazda eksik bıraktığı rekatları tamamlamadan selam verip, namazı bozan bir davranışta bulunmuşsa, namazı başından alarak tekrar kılması gerekir (Merğinani, el-Hidaye, I, 74; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , I, 276; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, Beyrut, 2000, II, 91).