K2 Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

'Sosyal Konular' forumunda Wish tarafından 4 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. K2 belgesi için istenen evraklar
  k2 belgesi için gerekli belgeler
  K2 için gerekli evraklar


  K2 Yetki Belgesi İçin İstenen Belgeler ve Gerekli Şartlar:


  Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)

  Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.

  Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü(Noter Onaylı)

  Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)

  Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.

  Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi

  Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.

  Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.

  Asgari Kapasite: 1 adet eşya taşımaya mahsus taşıt.(yaş:19 veya daha küçük model)

  Asgari Kapasite Şartını Sağladıktan Sonra Geçerli Araç Muayenesi yapılmış taşıtlar Yetki Belgesine İlave Edebilir.

  Yeni ücret tahsilat sistemi devreye girdiğinden dolayı yukarıda belirtilen belgeler tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüğümüzden bilgi alınarak ücret yatırılması gerekmektedir.

  Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.