K1 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. K1 belgesi için hangi evraklar gerekli
  K1 belgesi evrakları nelerdir

  Ticari amaçla taşımacılık yapanlar ve nakliyat faturası kesen şahıs ve firmalar K-1 yetki belgesi alacaklardır.

  1-Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(Alize Müşavirlik Hazırlar)

  2-Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.

  3- (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak)
  Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak

  4-Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü(Noter Onaylı)

  5-Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)
  Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri

  6-Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. .(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)

  7-Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.

  8-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi

  9-Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)

  10-Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.

  11-K1 geniş kapsamlı olan belge 14,244 TL

  12- K1 Yıldızlı sadece il içi taşımaları kapsar ve 3,500 kğ altında olan araçlar için: 840 TL

  Gerçek Kişi Tüzel Kişi

  13- Asgari Kapasite: 25 ton istiap haddi 75 ton istiap haddi (özmal)

  Taşıtların Yaşı: 19 veya daha küçük model (özmal)

  Sermaye: 10.000 YTL

  NOT-1-Asgari Kapasite Şartını Sağladıktan Sonra Geçerli Araç Muayenesi yapılmış taşıtlar Yetki Belgesine İlave Edilebilir.