Jean Jacques Rousseau Kimdir Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 8 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Jean Jacques Rousseau

  Doğum 28 Haziran 1712-Cenevre
  Ölüm 2 Temmuz 1778-Ermenonville
  Meslek Filozof, yazar

  Jean Jacques Rousseau, Fransız edip ve filozoftur. Edebiyatta romantizm akımının öncülerindendir. Rousseau, Dijon Akademisinin açtığı yarışmada; “İlimlerin ve sanatların ilerlemesi ahlâkın düzelmesine yardım etmiş midir?” sorusuna cevap olarak İlimler ve Sanatlar Üzerine Nutuk (Discours) eserini yazmıştır. Eserinde bu soruya “hayır!” cevabını vermişti. Kitabı onun şöhrete kavuşmasına sebep olmuş fakat şöhreti bozuk yaşayışına tesir etmemiştir. Krallık rejimini ve Aristokrasiyi en büyük hedef olarak görerek aleyhteki yazı ve propagandaları ile 1789 Fransız İhtilâlini fikren hazırlayanlar arasında mühim bir yer almıştır.

  HAYATI
  1550 yılında Fransa’dan İsviçre’ye göç etmiş, protestan bir ailenin çocuğudur. 1712 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde doğmuş, 1778 yılında ise hayatını kaybetmiştir. Babasının kendisi ile ilgilenmemesi nedeniyle çocuklupu ve gençliği fakir, sefil ve serseri bir hayat içinde geçmiştir. İyi bir tahsil görmemiştir. 16 yaşına kadar çeşitli kimselerin himayesinde yaşamış, istikrarsız bir karakter sahibi olmasına yol açmıştır. Her türlü işte çalışmış ve 1741 yılında Paris’e yerlemiştir. Paris’te Fransız İhtilâlini hazırlayan ansiklopedistlerin öncülerinden Diderot ile tanışmıştır. Diderot ondan müzikle ilgili bahisleri yazmasını istemiştir. Bununla alâkalı olarak yazdıklarını daha sonra “Dictionnaire de La Musique” (Müzik Lügatı) kitabında toplamıştır. İnsan hakları, insan eşitliği ve demokrasi konusundaki yazılarıyla devrinde ve devrinden sonraki dünya felsefe tarihinde büyük bir tesiri olmuştur. Kânunların bilfiil halk tarafından yapılmasını savunarak “Halk Egemenliği” ve günümüzde İsviçre’den başka bir yerde uygulanmayan “doğrudan Demokratik Temsil” prensiplerini ortaya atmıştır.

  1762 yılında yazdığı Emile isimli eseri Rousseau’nun hapishâneye girmesine sebep olmuştur. Hikâye tekniğiyle yazdığı bu kitabında, çocuk terbiyesini anlatmaktaydı. Psikoloji ve pedagoji ilmine ters düşen esasları ihtivâ eden bu eserinde, çocuk terbiyesinde Robinson Crusoe misâlini vererek ailenin ve sosyal çevrenin tesirinden uzak, öğretmensiz, tabiatın kucağında ve her şeyi kendi denemeleriyle öğrenmek esasına dayalı bir eğitimi savunmaktaydı. Daha sonra Paris’ten Prusya’ya ve oradan da İngiltere’ye kaçmıştır. Bir müddet sonra geri döndüğü Paris’te İtiraflar (Les Confessions) isimli eserini yazmaya başlayarak 1770 yılında tamamlamıştır. Hayâtının en gizli taraflarını ve çeşitli kadınlarla olan gayri meşrû münâsebetlerini anlatan bu kitabı sebebiyle başı yine derde girmiştir. Rousseau, en mühim eserlerinden birisi olan Sosyal Mukâvele (Le Contrat Social) isimli kitabında bâzı romantik duygularından bahsetmekte olup, ilmî bir eser değildir. Edebiyatın, medeniyet ve kültürün, özel mülkiyetin, teknolojinin ve tefekkürün insanlar arasında farklılaşmaya yol açıp, aslında iyi olan insanı bozduğunu söyleyerek her türlü maddî ve manevî kıymetlere, değer ölçülerine karşı çıkmaktadır. Rousseau’ya göre “Tefekkür hâli tabiata aykırı olup, mütekâmil insan soysuzlaşmış hayvandır.” Yine aynı eserinde ileri sürdüğü “genel irâde” kavramı da anlaşılmaz bir ifâde olup, demokrasilerden dikta rejimlerine kadar her idâre tarafından meşruiyetin kaynağı olarak yorumlanabilmektedir. 1778 yılında hayatını kaybeden J.J. Rousseau, önce İle des Peupliers Adasına gömülmüştür. Daha sonra 1794 yılında kemikleri Paris’teki meşhur Fransız şahsiyetlerinin gömülü olduğu Pantheon’a getirilmiştir.