İzotop nedir? Kısaca

'Ders notları' forumunda Wish tarafından 14 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. İzotop nedir? Hakkında Bilgi
  zotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir deyişle proton sayıları aynı (p.s= A.N), nötron sayısı (K.N= p.s + n.s) farklı atomlara izotop denir.

  İzotop, aynı kimyasal elementin, atom numarası ve periyodik tablodaki yeri aynı olan, hemen hemen aynı kimyasal davranışları gösteren, ama buna karşılık atom kütlesi ve fiziksel özellikleri farklı olan iki ya da daha çok sayıdaki atom çekirdeği türüdür
  Elementlerin kimyasal özellikleri, atom çekirdeklerindeki proton sayısınca belirlenen elektron yapılarına bağlıdır. Belirli bir elementin bütün atomlarının çekirdeklerindeki protonların sayısı aynı olmakla birlikte nötronların sayısı değişebilir. Nötronlar kimyasal özellikleri etkilemez ama atom kütlesini etkiler. Bu nedenle elementlerin izotopları, atom kütlelerindeki farklılıklara dayalı olarak ayırt edilir. Yer kabuğu ve atmosferdeki elementlerin çoğu birkaç izotopun hemen hemen değişmeyen oranlardaki karışımı halinde bulunur. Örneğin doğal kalayın, atom kütle sayısı 112′den 124′e kadar değişen on farklı izotopu vardır ve değişik kaynaklardan alınan örneklerdeki elementin ortalama atom kütlesi her zaman 118,69′dur. Bu da kalayın doğada, on izotopunun standart bir karışımı halinde bulunduğunu gösterir. Her kimyasal elementin birçok izotopu olmasına karşılık, doğada yalnızca kararlı izotoplar bulunur. Kararsız ya da radyoaktif izotoplar, çekirdekteki protonların nötronlara oranı çok düşük ya da çok yüksek olduğundan, belirli bir hızla bozunarak tümüyle farklı bir elemente dönüşürler. Bizmuttan daha ağır olan bütün elementlerin izotopları radyoaktiftir; ama bunlardan bazılarının yarı ömrü çok uzundur, bu nedenle de bu elementlere doğada rastlanır. 1900′lerden önce bir elementin standart sayıdaki atomlarının kütlesinin o elementin temel bir özelliği olduğu kabul edilirdi.
  Ayrıca, bir elementin bütün atomlarının aynı olduğu ve özellikle aynı kütleye sahip bulunduğu düşünülürdü. Ağır elementlerin radyoaktifliği üzerinde çalışılırken, aynı kimyasal özellikleri gösteren iki maddenin fiziksel özelliklerinin de aynı olmasının gerekmediğine ilişkin ilk kanıtlar elde edildi. 1906-07 arasında bazı araştırmacılar, uranyumun bir bozunum ürünü olan iyonyum ile toryumun bir bozunum ürünü olan radyotoryumun, toryumla karıştırılması durumunda, bu maddelerin hiçbir kimyasal yolla yeniden toryumdan ayrılamadığım saptadılar. Her iki maddenin de radyoaktif özellikleri toryumunkinden oldukça değişikti ve atom kütleleri toryumunkinden birkaç birim farklıydı.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 10 Tem 2014