İyilik Ne Demektir? İyilik Hakkında Bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Masal tarafından 15 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu  1. İyilik Ne Demektir? İyilik Hakkında Bilgi


    İyi olanın niteliği...Kötülük terimi karşıtıdır. İyi sözcüğü Türkçe kökünde yararlı ve kârlı anlamlarını içerdiği gibi, bonum sözcüğüyle dile geririlen Latince kökünde de zenginlik ve mal anlamlarını içerir. Bu etimolojik inceleme, iyiliğin temelinde özdeksel bir yararlılık yattığını gösterir. Nitekim terim, toplumbilimsel tarih açısından, insanların mallılar’la malsızlar’a bölünmesiyle ileri sürülmüştür. Platon (İ.Ö. 429-347), yasalar adlı yapıtında şöyle der: ‘’İlkel toplumun koşulları, bu toplumun insanlarını ticaret çabalarına zorlayacak kadar bozulmamıştı. Yoksul değildiler ama zengin de olamazlardı, çünkü ne altın ne gümüş biriktirebilirlerdi. Bir toplumda ne zenginlik ne de yoksulluk varsa o toplumda iyilik ve kötülük de yok demektir. Çünkü böyle bir toplumda ne kendini üstün görme, ne haksızlık, ne kıskançlık ve ne de çekememezlik vardır. Bu çağın insanları çok iyi kişilerdi; açık sözlü, yumuşak ve doğruydular, onlara hiçbir yasa gerekmiyordu’’. Platon’un da açıkladığı gibi, tarihsel gözlem önce bir iyilik olarak beliren mallanmanın sonra kötülüğe dönüştüğünü ve bunun tepkisi olarak da acımak, korumak ve yardım etmek anlamlarında yepyeni bir iyilik belirdiğini tanıtlamaktadır. Bu törebilimsel ve metafizik kavram, çeşitli düşünürlerce çeşitli açılardan tanımlanmıştır. Bütün bu metafizik tanımları tanrıbilimsel tanım özetler, bu tanıma göre kendinde iyilik, tanrılık bir kavramdır ve ancak tanrıda bulunur. İyilik-kötülük ikiliğini doğuran, güçlü-güçsüz ikiliğidir. İnsanlar eşit kalabilseydiler birbirlerine kötülük edemeyecekleri gibi bugünkü anlamda iyilik de edemeyeceklerdi.
     


Similar Threads: İyilik Demektir
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler İyilik Karşılıksız Kalmaz 27 Kasım 2012
Dini Bilgiler İyilik Yapmanın Güçlüğü Hakkında Ayetler 6 Mart 2012
Dini Bilgiler Kim Bir İyilik Yaparsa 19 Şubat 2012
Dini Bilgiler İyilik Yap Denize At 3 Şubat 2012
Dini Bilgiler Kalıcı İyilikler Hakkında Ayetler 3 Mart 2012