İyi Bir Tarihçinin Özellikleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda EyLüL tarafından 12 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. İyi Bir Tarihçideki Özellikler
  İyi Bir Tarihçinin Özellikleri Nelerdir

  İyi Bir Tarihçi olmak isteyenlerde bulunması gereken özellikler İyi Bir Tarihçinin Özellikleri şöyledir

  Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip,

  Tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyan,

  Geniş bir kültüre sahip,

  İnceleme ve araştırma merakı olan,

  Sabırlı, dikkatli ve devamlı okumaktan bıkmayan,

  Bulgularını objektif olarak değerlendirebilen,kimseler olmaları gerekir.

  İyi Bir Tarihçi

  Geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm yazılı kaynakları (kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını vb.) titizlikle inceler,

  Derlediği bilgileri, doğruluk ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir,

  Olayları oluş sırasına koyar ve aralarında sebep-sonuç ilişkisi kurar,

  Bulgularını, gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder,

  Arkeolog gibi geçmişteki insan kültürleri ile ilgilenen diğer araştırmacıların çalışmalarını inceler.