İyi Bir Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler

'Eğitim Merkezi' forumunda Meryem tarafından 31 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. İyi Bir Anlatımda Bulunması Gerekenler
  İyi Bir Anlatımda olması gerekenler


  İyi bir anlatımda olması gerekenler şöyledir:

  Açı kl ık: Cümlelerin ve paragrafın kolay anlaşılması, kesin yargı ifade etmesi; ne dediğinin tereddüde meydan bırakmadan belirlenebilmesidir. Karşıtı "kapalılıktır.

  Yalı nl ık (sadelik): Süse, gösterişe kapılmamak; anlaşılması zor, ağır sözcükler kullanmamak; anlatımı, ağır söz sanatlarıyla doldurmamaktadır. Karşıtı "Süslülük"tür, "sanatlı anlatım"dır. Çok ağır anlatımlar için "ağdalı" sözü kullanılır.

  Duruluk: Yargının ne bir eksik, ne bir fazla; yeterli sayıda sözcükle anlatılmasıdır.

  Doğ all ık: İçinden geldiği gibi, halkın çoğunluğunun kullandığı sözcüklerle ve dilin doğal yapısına uygun konuşmak ve yazmaktır. Karşıtı "yapaylık, yapmacıklık"tır.

  Özg ü nl ük (Orijinallik): Anlatımın anlatıcının kendisine ait olması, başka sanatçıları çağrıştıran benzerliklerin bulunmaması, asla kopya ve taklit olmamasıdır.

  Özl ü l ük: Az sözle çok ve derin anlamlar ifade etmektir. Yerinde kullanılan edebî sanatlar, özellikle mecazlar, sözcüklerin değişik çağrışımlar oluşturacak biçimde kullanılması özlülüğü meydana getirir. Ustalıkla uygulanan özlülük, sözde ve yazıda derinlik ve yoğunluk oluşturur. Atasözleri, özdeyişler, özgün buluşlar.

  Sağ laml ık: Anlatımın dil bilgisi kurallarına uygun düzenlenmesi, kuralların doğru uygulanmasıdır. Öğeler arasında uyumsuzluk, öge eksikliği gibi durumlar "sağlamlığı" ortadan kaldırır.

  Tutarlı l ık: Eserin, paragrafın veya cümlenin bir yerinde, yazarın kendi söylediğine ters düşmemesidir; karşıtı "çelişkili" anlatımdır.