İtalyanların Anadoluyu İşgali

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 12 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. İtalyanların Anadoluyu İşgali Hakkında Bilgi


  İtalyanların Anadoluyu İşgali Nasıl Olmuştur  1. dünya savaşı sonrasında İtalya, İngiltere ve Fransa ile yaptığı andlaşmalarla savaştan sonraki beklentilerini garanti altına almıştır.

  Mondros Mütarekesinden sonra, gizli andlaşmalarla kendisine vaad edilen bölgelerde işgallere hazırlık mahiyetinde bir takım faaliyetlerde bulunan İtalya, 28 Mart 1919′da Antalyayı işgal ederek Anadolu topraklarına girdi. İtalyan işgallerinin gerekçesi, gerçeği yansıtmamakla birlikte, asayişin bozuk olduğu iddiasıdır. İtalyalar, işgal etmeyi plânladığı yerlerde, bizzat kendileri asayişi bozmuştur.

  İtalyanlar Anadoludaki işgallerini, Osmanlı Hükümetiyle yaptıkları anlaşma gereği yaptıklarını iddia ederken Osmanlı Hükümetinin sessiz kaldığı görülmektedir.

  Osmanlı Hükümeti İtalyan işgallerine karşı da fiilî bir mukavemet gösterilmesine izin vermemiştir. İşgallerin Mondros Mütarekesine aykırı olduğunu düşünen Osmanlı Hükümeti buna rağmen fiilî mukavemet gösterilmesinin daha kötü sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle yalnızca protesto mitingleri düzenlenmesine izin vermiştir. Osmanlı Hükümeti ile İtal-yanın Mondros Mütarekesine bakışlarının farklı olduğu görülmektedir. Osmanlı Hükümeti İtalyan işgallerini Mütarekeye aykırı olduğu için protesto ederken, İtalyanlar da işgallerine Mondros Mütarekesini hukukî bir gerekçe olarak kullanmıştır.