İsveç Milli Marşı Sözleri

'Ülkeler' forumunda Aderito tarafından 9 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. İsveç Milli Marşı Sözü


  1
  Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
  Du tysta, Du glädjerika sköna!
  Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

  /: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/
  2
  Du tronar på minnen från fornstora dar,
  då ärat Ditt namn flög över jorden.
  Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
  /:Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/
  3
  Jag städs vill Dig tjäna, mitt älskade land,
  Dig trohet till döden vill jag svära.
  Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
  /:Din fana, högt den bragderika bära.:/
  4
  Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
  för Sverige, den kära fosterjorden.
  Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
  /: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!.:/


  1
  Thou ancient, thou free, thou mountainous North
  Thou quiet, thou joyful [and] fair!
  I greet thee, most beautiful land upon earth,
  /:Thy sun, Thy sky, Thy meadows green.:/
  2
  Thou art enthroned upon memories of great olden days,
  When honored thy name flew across the earth,
  I know that thou art and will remain what thou wert,
  /:Yes, I want to live I want to die in the North:/
  3
  I forever want to serve thee, my beloved country,
  Loyalty until death I want to swear thee,
  Thy right I will protect with mind and with hand,
  /: thy banner, full of feats, carry high.:/
  4
  With God I shall fight for home and for hearth,
  for Sweden, the beloved native soil.
  I trade thee not, for anything in a world
  /: No, I want to live, I want to die in the North.:/
  Sweden National Anthem Lyrics