İstinaf Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 1 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. İstinaf Dilekçesi
  İstinaf Dilekçesi Nasıl Olur
  İstinaf Dilekçesi Örneği  ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ () HUKUK DAİRESİNE

  Sunulmak Üzere

  ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  İSTİNAF YOLUNA

  BAŞVURAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  TEBLİGAT T : //
  TALEP KONUSU : Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin // tarih ve E 2007/, K 2007/ sayılı kararının bozulması istemi ile istinaf nedenlerimizin sunulması dileğidir
  İSTİNAF NEDENLERİ :
  Müvekkilim adına açmış olduğumuz dava bir alacak davasıdır Açmış olduğumuz davada sunmuş olduğumuz deliller ve dinletmiş olduğumuz tanıkların tamamı bizim iddiamızı ispat etmektedir Oysa Erzincan Sulh Mahkemesinin // tarih ve 2007/ esas, 2007/ karar sayılı kararı ile davamız reddedildiğinde istinaf yoluna müracaat etme zarureti hasıl olmuştur
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK md 426/A ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen ve resen dikkate alacağınız nedenlerle, Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin // tarih ve E 2007/, K 2007/ sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim //

  İstinaf Yoluna Başvuran Vekili

  Avukat Adı ve Soyadı

  İmza

  ALıntıdır.