İstiklal Marşının Kurtuluş Savaşındaki Yeri Ve Önemi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda EyLüL tarafından 20 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. İstiklal Marşının Kurtuluş Savaşındaki Önemi  İstiklal Marşının Kurtuluş Savaşındaki Yeri Ve Önemi Nedir

  İstiklâl Marşının yazıldığı tarihte Anadolunun birçok şehri işgal altındaydı Muazzam bir devleti dört yıl gibi kısa bir sürede kaybeden Türk milletinin bağımsızlığı tehlikedeydi.

  İstiklal Marşı özellikle askerlere yenilebileceklerine dair güven getirmiştir. halkın askerlere yardım edebileceğini göstermiştir.İnsanlara güven ve cesarat getirmiştir.İstiklal Marşı insanlara ilham getirmiştir.

  Âkifin İstiklâl Marşını yazması kolay olmamıştır Bu güçlük, şairin sanatçılığı yönünden değildi Şairi bu marşı yazmaktan alıkoyan sebep, bunun için para mükafatının konmuş olmasıydı Türk milletinin istiklâl ve vatanseverliğini para için terennüm etmek ona ters geliyordu. Bu yüzden açılan yarışmaya katılmadı Yarışmaya yüzlerce şiir gelmesine rağmen bunların hiçbiri beğenilmedi. Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver istenilen marşın yazılamadığı kanaatindeydi. Ona göre bu marşı ancak MÂkif yazabilirdi Para ödülünün kaldırıldığını söyleyerek marşı yazmasını rica etti. 724 eser arasından seçilen 7 şiir Büyük Millet Meclisinde okundu ve Âkifin şiiri arka arkaya üç defa okunarak kabul edildi

  Burada İstiklâl Marşının belirtilmesi gereken bir yönü de gerek söz, gerekse şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki millî marşların hiçbiriyle ölçülemeyecek kadar üstün ve zengin mânalı bir şiir olmasıdır Bu marş, Türk milleti gibi dünyaya hâkim olmuş bir milletin bir gün istiklâlini kurtarmak zorunda kalışındaki çelişkiyi de dile getirmektedir.

  Mehmet Âkif, bütün şiirlerinde sosyal konulara yer veren, söylediklerini gerçekten duyan bir şairdir. İstiklâl Savaşına katılanların duygu ve inançlarına bizzat sahip olduğu için onlara en iyi şekilde tercüman olmuştur.