istiklal marşının kabuluyla ilgili şiirler

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Belinay tarafından 6 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. KABUL EDİLDİ İSTİKLAL MARŞI

  Çarpışıyordu yurdun dört yanında Mehmetçikler
  Can veriyordu milleti için birer birer
  Nice ocaklar söndü yaşandı nice keder
  Kanlarımızla başardık bizimdir bu zafer

  Almıştık milletçe bu yurdu memleketi
  Anlatılmalıydı bu zafer bu ulu sevgi
  Toplandı şairler yazmak için İstiklali
  Bütün vatandan yüzlerce şiir geldi

  Mehmet Akif yazmıştı en güzelini
  Ama istemiyordu o ödülü hediyeyi
  Para için mi yazmıştı bu şiiri
  Sadece vermek istiyordu millete en iyisini

  Ama Mehmet Akif kararından emindi
  Bu marşa ödül verilmesi ona uygun değildi
  İşe koyuldu sonunda mecburen Hasan Basri
  İkna edecekti, şiiri vermekte Mehmet Akif'i

  TBMM'de okunurken Akif'in şiiri
  Heycanlandırdı dinleyen bütün Meclisi
  Ayakta alkışladı bütün milletvekilleri
  Anlatıyordu bu şiir kazanılan zaferi

  Mehmet Akif'in şiiri coşkuyla karşılandı
  Bu yüce Türk Milletinin artık bir marşı vardı
  Yankılanacaktı buzafer, unutturmayacaktı savaşı
  İnletecekti tüm yurdu, inletecekti Türk Halkını

  Sahiplenmedi Akif bu şiiri, yüce marşı
  Millete hediye ettiğini nasıl kendine alırdı
  Kitabınada koymadı, istesede yapamazdı
  Çünkü yüce milletin kalbine gömdü bu marşı

  Yoktu bestesi marşın,ama istiyordu Türk Halkı
  Kemal Paşa duymuştu Üngör'ü, Ankara'ya çağırdı
  Ulu marşa güzel bir beste yazdı
  Sevmişti Türk Halkı, besteyi bağrına bastı

  En sonunda marşımız, bestesiyle hazırdı
  Yıllarca ulusumuzun göğsünü kabarttı
  Zor günlerde millete oldu moral kaynağı
  Her mısrasında milleti, coşkuyla ayağa kaldırdı

  İSTİKLAL MARŞINI DİNLERKEN

  Borazanbaşı, borazanbaşı

  Akşamları batan güneşe karşı

  Alışılmış bir ibadet gibi

  Çaldığınız o İstiklâl Marşı

  Yıllardır her kulakta yer etmiş

  Gür nağmeleriyle tutanken arşı

  Az rastlanır bir huşu içinde

  Ayakta dinleriz bütün çarşı

  Hayal »gibi, vehim gibi bir şey

  Sanki memleketin dağı taşı

  En sadık bekçisi tarihimin

  Kesilir ansızın şehit naşı.

  Bir meçhul askerler mahşeriyle

  Hatırlatır o yaman savaşı.

  Yanık türkülerinden biliriz

  Yemen Çölü'nü, Sarıkamış'ı

  Kurduna kuşuna sor söylesin

  Neydi Türk'ün o günkü telâşı?

  Karalar giymiş Anadolu

  Kan bir yandan, bir yandan gözyaşı

  Sürmedi çok şükür o(kıyamet

  Gecenin 'birinde fecre karşı

  Güneşten evvel doğdu ufukta

  Mustafa Kemal'in altın başı.

  Cahit Sıtkı TARANCI


  İSTİKLAL MARŞI İÇİN

  Seni okuyan coşar, dinleyen duygulanır,

  Güvenlice söyleyen yürekten onurlanır.

  Her dize bir destandır, Akif'çe yaratılmış,

  Her dörtlükte bir 'kavram, İnançla anlatılmış!

  Bayrağımı çekerken göklere coşkuluca,

  Bir ağızdan söyleriz, isteyerek topluca.

  İşgallere uğramış 'bu ulusun ıkalemi,

  Savaşan bir yürekle anlattı milletini.

  Milletin özgürlüğü dize dize işlendi,

  Akif'in kaleminden kahramanluk dillendi.

  Batının zırhlarına açtı yiğit bağrını,

  Cennete benzeterek, anlattı vatanım!

  Akif (ki dizelerde 'kurtuluşu yaşattı,

  İnançla seslenişle, yeni bir marş yarattı.

  Yalvardı bayrağına "dalgalan" ve coş diye.

  Bu millî marşımızı etti bize hediye


  Bu yalnız bir marş değil, kurtuluşun destanı,

  Ezgi ve şiirinden marşını iyi tanı!

  Vatandaşa güç veren yüksek moral kaynağı,

  Söylendikçe coşmakta göklerde Türk Bayrağı.


  İSTİKLAL MARŞI'MIZ

  Çekilen tetiklerden, kaynayan hedeflerden,

  Bir marş yarattı Akif, o yiğit yüreğinden

  Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı,

  Bu ne yüce deyiştir, söyle yaşat atanı.


  Kurtuluş günlerine şairce bir bakıştır.

  Toplumun yüreğinden inançla haykırıştır.

  Coşkulu söyleyelim, inlesin dağlar taşlar!

  Marşımızı söylerken, yücelir tüm yurttaşlar.

  Kötü talihimizin tersine döndüğünde,

  Saldıran bileklerin güçle büküldüğünde,

  İstiklâl Marşı doğdu, sonra da bestelendi,

  Milletçe bir ağızdan coşkuluca söylendi.

  Yeniden dirilişin ve yeniden doğuşun, .

  Şahlanan destanıdır o milli 'kurtuluşun.

  Damarımızdaki 'kan, bileğimizdeki güç,

  Bu ulusal sesleniş, bu ulusal bir övünç!

  Cesur ulusumuzun gönlüne doğdu bu marş,

  Bu bizim marşımızdır, söyle, haykır arkadaş!

  Bizlere güç vermekte birlikte söylendikçe,

  Yüreklice söyleriz, haykırırız erkekçe!