İstiklal Marşının İncelenmesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Merve tarafından 5 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. İstiklal Marşının İncelenmesi Kısa

  İstiklal Marşının İncelenmiş Hali

  BİRİNCİ KITANIN AÇIKLAMASI:
  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
  O benimdir, o benim milletimindir ancak.

  Şair, burada milletine seslenerek, ona, korkmamasını, sadece Türk milletinin daima parlayan yıldızı olan bayrağın, yurdumuzun üstünde son ocak tütünceye kadar dalgalanacağını söylemektedir.


  İKİNCİ KITANIN AÇIKLAMASI:
  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
  Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl!
  Hakkıdır, Hakka tapan, milletimin istiklâl!

  Bu kıtada, şâir, gayet hiddetli bir şekilde, aynı zamanda da yalvararak, bayrağa sesleniyor: Ey nazlı hilâl, Hakka tapan, istiklali İçin hiçbir milletin dökmediği kadar kanını dökmüş bulunan, bu “kahraman ırkıma suratını asma, şiddetli davranma, bir kere-cik de olsa gül demektedir.


  ÜÇÜNCÜ KITANIN AÇIKLAMASI:
  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  Şâir, kendi şahsında milletine seslendiği bu kıf ada, kendisinin (yani milletinin) çok büyük boyutlarda kükremiş bîr sel olduğunu, tarihin hiçbir döneminde, kendisine zincir vurulamadığını, bunu düşünmenin bile çılgınlık olduğunu; çünkü dağlan yırtacak, enginlerden taşacak, önüne çekilecek her türlü bendi çiğneyerek aşacak derecede bir yapıya ve özelliğe sahip olduğunu vurguluyor.


  DÖRDÜNCÜ KITANIN AÇIKLAMASI:
  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
  “Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?

  Şair, yine kendisine ve milletine sesleniyor ve diyor ki: O garbın topu, tüfeği, teknolojisi, çelik zırhları, bütün uçsuz bucaksız gökleri varsın sarmış bulunsun. Ve batı, böyle bir güce sahip olduğu için, köpek gibi havlayıp dursun. Korkma ve sakın aldanma, o, tüm bu ihtişamına rağmen, tek dişi kalmış, ömrünün son günlerini yaşayan yaşlı bir canavardan başka bir şey değildir. Ve o, benim iman dolu savunma gücüne sahip olan milletimle başa çıkamaz.


  BEŞİNCİ KITANIN AÇIKLAMASI:
  Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
  Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  Şâir, milletine sesleniyor: Arkadaş, yurduma karşı yapılan bu alçakça, namussuzca, şerefsizce saldırıya karşı gövdeni siper et. Sakın ha mücadeleden vazgeçme. Hakkın sana vadettiği günler mutlaka gelecektir. Belki yarın, belki yarından da yakın.


  ALTINCI KITANIN AÇIKLAMASI:
  Bastığın yerleri “toprak diyerek geçme, tanı:
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
  Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

  Milletine seslenmeye devam ediyor: “Bak diyor, bu topraklar var ya, bu topraklar, hani her gün üzerine bastığın, sıradan bir toprak değildir. Bu topraklar altında, binlerce şehit kefensiz olarak yatmaktadır. Sen ki, bu şehitlerin evladı olarak, sana dünyaları dahi verseler, bu cennet vatanından asla vazgeçmeyeceğini de sakın unutma.


  YEDİNCİ KITANIN AÇIKLAMASI:
  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
  Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Hûda,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

  Yine milletine sesleniyor: Vatanım, her karış toprağından şehit kanı fışkıran cennet gibi bir ülkedir. Allah, benim canımı, sevdiklerimi, neyim var neyim yoksa hepsini alsın razıyım. Yeter ki beni bu cennet vatanımdan ayrı düşürmesin.


  SEKİZİNCİ KITANIN AÇIKLAMASI:
  Ruhumun senden, ilâhi, şudur ancak emeli:
  Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
  Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
  Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

  Mehmet Akif Ersoy, burada Allaha sesleniyor. Vatanımın camilerinde okunan ezanlar, bu milletin senin yolunda olduğunun en açık delilidir. Ezanlar bunun şahididir. Onun İçin, senin yolunda olan bir kulun olarak, Allahım, tüm ruhumla ve bedenimle senden şunu diliyorum: Bu mabetlere yabancı eli değmesin.


  DOKUZUNCU KITANIN AÇIKLAMASI:
  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
  Her cerihamdan, ilâhi, boşanıp kanlı yaşım,
  Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naşım;
  O zaman yükselerek arşa değer belki başım.


  İşte o zaman, yani mabedimin göğsüne yabana eli değmediği zaman, şayet, ölmüşsem ve mezarımın başında bir taşım varsa, o taş sana şükranla, huzurla dolu olarak bin kere secde eder. Bu secde etme esnasında, Allahım, her yaramdan kanlı yaşlar boşanır. Ve yine o zaman cesedim, bir ruh gibi fışkırarak göğe çıkar ve belki de başım arşa değer.


  ONUNCU KITANIN AÇIKLAMASI:
  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
  Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
  Hakkıdır, Hakka tapan, milletimin istiklâl!

  Bu son bölümde, şair artık söyleyeceğini söylemiş ve rahatlamıştır. Bu rahatlığı, Allahına ve milletine olan inancından kaynaklanmaktadır. Bu rahatlıkla, gayet emin bir şekilde, bayrağa seslenmekte ve dökülen bütün kanlarının helal olduğunu Türk Bayrağını ve Türk ırkını, sonsuza kadar, köleleştirmenin mümkün olamayacağını, çünkü ezelden beri hür yaşamış bayrağın ebediyette de hür olmayı zaten hak etmiş olduğunu ve yine Hakktan başka bir ilâhı olmayan Türk milletinin de bağımsızlığının en doğal hakkı olduğunu anlatmaktadır. Bu şiir Türk edebiyatının şaheser şiirlerinin başında gelmektedir. Genel anlamıyla istiklal marşımızda yok olmak üzere olan bir milletin yeniden ayaklanmasını anlatmaktadır.  alıntı

    2. Cevap: İstiklal Marşının İncelenmesi

  bence cok guzel yazmıs proje odevimi ben buradan yazdım bunu kım yazdızsa tesekkürlerrrrrr