İstiklal Madalyası Kimlere Verilmiştir Kısa

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. İstiklal Madalyası Kimlere Verilmiştir  İstiklâl Madalyası Kanunu 4 Nisan 1921 tarihli Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra madalyanın yapımı konusunda Darphane tarafından bir yarışma açıldı 9 Ocak 1923te bu yarışmayı Mesrur İzzet Beyin tasarımı kazandı

  Mesrur İzzet Bey (1873-1952) Sanayi-i Nefise-i Hümayun Heykel Bölümünü birincilikle bitirmiştir Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli madalyalar ve özellikle Cumhuriyet döneminin eski Türkçe ve daha sonra yeni Türkçe ilk madeni paralarının çizim hakkaklığını yapmıştır Ayrıca Mesrur İzzet Beyin heykelleri, resimleri ve porselen vazoları da bulunmaktadır

  Yapıtları arasında heykeller, resimler ve porselen vazolar bulunan ve birçok pulumuzun tasarımını da gerçekleştiren Mesrur İzzet Bey, uzun yıllar Yıldız Porselen Fabrikasında müdürlük yapmıştır

  Mesrur İzzet Beyin yapıtlarını gösteren bir albüm, Türk Nümismatik Derneği tarafından hazırlanmış ve şu anda yayım aşamasındadır

  İstiklâl Madalyasının Ön Yüzü

  Ortada, üzerinde Türk bayrağı çekili olan ilk Büyük Millet Meclisi binası, binanın sağında ve solunda bir cami ve görüntüleri
  Meclis binasının arkasında doğan güneş ve güneşten tüm çevreye yayılan uzun ve kısa ışık huzmeleri, zaferin ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu simgelemektedir

  Meclis binasının altında yer alan dünya, yaba, tırpan, örs, çekiç, resim paleti ve fırça görüntüleriyle sanat, bilim, tarım ve sanayiye önem verileceği, dünya ile bütünleşme kararlılığının belirtilmesi amaçlanmaktadır Bu simgelerin sağında ve solunda savaşı anlatan meşe yapraklarının hemen üstünde meclisin açılış tarihi olan, solda, "23 Nisan", sağda "1336" (1920) tarihlerine yer verilmiştir

  Madalyanın alt yarısında, bulutların hemen altında sağa doğru yürüyen ve iki öküzün çektiği, İstiklâl Savaşını simgeleyen kağnı arabasıyla İstiklâl Savaşının kazanılmasında büyük özverisi olan Türk kadınının rölyefi yer almaktadır Rölyefin altında güneş ışınlarının ve bulutların devamı gözükmekte, alt ortadaki ışınların içinde ise, devletimizin yapılaşmasını simgeleyen bir şakül bulunmaktadır

  İstiklâl Madalyasının Arka Yüzü

  Arka yüzünde, madalyanın tüm çevresini kaplayan ve aşağıdan yukarıya doğru resmedilmiş ayyıldız ve ayın dış çevresinde bir motif bulunmaktadır
  Ortada yer alan Türkiye haritasında bir yıldız biçiminde gösterilen
  Ankaradan Misak-i Milli sınırları içinde tüm Türkiyeyi kapsayan yedi büyük ve birçok küçük ışık çizgisi yer almaktadır Altta, ayın sağ ve sol iç tarafında, barışı anlatan zeytin yaprakları arasında bir çerçeve içinde, eski Türkçeyle üç satır olarak yazılmış "1- Teşrinisani- 1338" tarihi yazılmaktadır 1928deki Harf Devriminden sonra bu yazı, yeni Türk harfleriyle değiştirilmiş ve madalyada dört satır olarak "1- Teşrinisani- 1338" biçimiyle yazılmıştır Bugünkü takvimimizle 1 Kasım 1922 olan bu tarih, saltanatı kaldıran yasanın kabul edildiği günün tarihidir

  İstiklâl Madalyası, ilk kez 22 Ağustos 1923 tarihinde 10000 adet olarak basılmış ve hak sahiplerine, "İstiklâl Madalyası Beratları" başlıklı belgeyle, önce Büyük Millet Meclisi tarafından, daha sonra ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilmeye başlanmıştır
  İstiklâl Madalyasının üzerindeki tüm tarihler ve yazılar, 1928 Harf Devriminden sonra yeni Türk harfler ve rakamlarla değiştirilmiştir"

  İstiklal Madalyası Kimlere Verilir?

  15 Mayıs 1919dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar süren Kurtuluş Savaşında cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenlere İstiklal Madalyası verilmiştir

  20 Kasım 1920den itibaren 1926 yılına kadar, milletvekili, kuvay-ı milliyeci, PTT memuru, mülki amir ve askerlerden oluşan toplam 6920 kişi TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir 1968de 1005 sayılı yasanın (1 Mart 1968 tarihi itibariyle) kabulüne kadar geçen 47 yıl içinde 17557si subay-astsubay ve 77704ü erbaş ve er olmak üzere toplam 95261 kişiye İstiklal Madalyası verilmiştir

  30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; Kurtuluş Savaşı'nda milli orduda görev alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir

  Türkiye'de ayrıca İstiklal Madalyası sahibi iki şehir bulunmaktadır Bunlar Kahramanmaraş ve İnebolu'dur

  Buna göre, TBMM Birinci Devre üyelerinden olup Batı Cephesi'nin Kuzey Grubu'nda yararlık gösteren asker milletvekilleriyle, sivil şahıslara 66 sayılı yasanın ikinci ve beşinci maddelerine dayanılarak İstiklal Madalyası verilmiştir

  Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası verilen kişiler ise şunlardır


  1 Gazi Mustafa Kemal Paşa(Ankara)
  2 Fevzi Paşa (Çakmak) (Kozan)
  3 İsmet Paşa (İnönü) (Edirne)
  4 Ali Fuat Paşa (Cebesoy) (Ankara)
  5 Kazım Karabekir Paşa (Karesi)
  6 Refet Paşa (Bele) (İzmir)
  7 Fahrettin Paşa (Altay) (Mersin)
  8 Ali Çetinkaya (Karahisarı Sahip)
  9 Avni Zaimler (Saruhan)
  10 Hüsrev Gerede (Trabzon)
  11 Cavit Erdel (Kars)
  12 Cafer Tayyar Eğilmez (Edirne)
  13 Hacı Şükrü Aydınlı (Diyarbakır)
  14 Mahmut Esat İleri (Aydın)
  15 Memduh Necdet Erbek (Karahisarı Şarki)
  16 Ömer Lütfi Argeşo (Karahisarı Sahib)
  17 Selahattin Köseoğlu (Mersin)
  18 Celal Bayar (Saruhan)
  19 Mustafa Necati Uğural (Saruhan)
  20 Reşat Kayalı (Saruhan)
  21 Mehmet Vehbi Bolak (Karesi)
  22 Osmanzade Hamdi Aksoy (Ertuğrul)
  23 Hüseyin Gökçelik (Elazığ)
  24 Rıza Kotan (Muş)
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Oca 2013